Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Prof. MUDr. Štefan Hrušovský, CSc.

0 2 098

Som za rozvoj slovenskej národnej a kresťanskej kultúry, postavenej na rodine, na duchovnom spoločenstve, na vzájomnom porozumení ľudí a na mierovom spolunažívaní národov. Podporujem európsku hospodársku spoluprácu výhodnú pre Slovensko. Európska únia v dnešnej podobe však nespĺňa tieto očakávania.
V oblastiach, ako je zdravie, kultúra, mládež, vzdelávanie a médiá, aj v oblasti poľnohospodárskej a priemyselnej spolupráce, či v oblasti hospodárenia so zdrojmi vytvára súčasná Európska únia politiku, ktorá stojí mimo záujmov Slovenska.
V novom Európskom parlamente chcem prispieť k vybudovaniu platformy na posilňovanie suverenity národných štátov a platformy pre rozvoj národných kultúr.
Suverénne Slovensko, ktoré presadzujem, môže existovať, prosperovať a rozvíjať sa ako vojensky neutrálny štát v spoločenstve európskych národov, ba môže existovať aj ako nečlen Európskej únie, ak by ho mala zotročovať.