Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Oslavy vyhlásenia samostatnej slovenskej štátnosti -Slovenskej republiky 39

14. marec 1939 - 14. marec 2018

349

Slávnosti vyhlásenia slovenskej štátnosti začali na Šafárikovom námestí o 12:00 slovenskou štátnou hymnou z roku 1939 Hej Slováci a dobovým záznamom vystúpenia predsedu vlády (Slovenskej republiky 38 i Slovenskej republiky 39) Dr. Jozefa Tisu zo 14. marca 1939 po vyhlásení samostatného slovenského štátu Slovenským snemom. Slávnosť pokračovala pochodom Bratislavou k sidlu slovenských zákonodárnych zborov (Slovenský snem, Slovenská národná rada, Národná rada Slovenskej republiky) v sprievode dobových piesní (1939-1945), ale i piesní oslavujúcich krásy našej domoviny. Pred Slovenským snemom opäť odznela štátna hymna a dobový záznam vystúpenia predsedu vlády (druhej i tretej Slovenskej republiky) Dr. Jozefa Tisu zo 14. marca 1939 po vyhlásení samostatného slovenského štátu Slovenským snemom a slávnosť pokračovala prejavmi RNDr. Andreja Trnovca – predsedu SR SĽS, Ing. Jozefa Sásika – výkoného predsedu SĽS, p. Oľgy Slivkovej – dcéry p. Pavla Čarnogurského – poslanca Slovenského snemu druhej i tretej Slovenskej republiky za HSĽS, p. Mariána Kňažka – podpredsedu strany Právo a spravodlivosť, p. Stanislava Pánisa – predsedu SNJ – strany vlastencov a p. Pavla Hatalu  – člena SĽS.

Slávnosť pokračovala od 15 hod. pochodom za sprievodu hymnických, dobových piesní k Národnej rade Slovenskej republiky, kde slávnosť pokračovala spontánnymi prejavmi účastníkov slávnosti pod pozorným okom všetkých, na slávnosti, neprítomných poslancov súčasného zákonodárneho zboru, ktorí slávili v poslaneckom bufete.

Slávnosť bola ukončená o 17-tej hodine poďakovaním účastníkom zhromaždenia a štátnou hymnou Slovenskej republiky 39 Hej Slováci.