Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vystúpenie Jozefa Sásika 14. marca 2018 pred Slovenským snemom

Sme povinní verejne odsúdiť, z pozície politického katolicizmu, kupčenie s vraždou medzi socialistami a liberálmi.

717

Nebudem sa opakovať k historickým udalostiam po predrečníkovi, ale rovno začnem k súčasnému dianiu v piatej Slovenskej republike.
Čo sa stalo? Čo sa deje? (zavraždenie novinára Jána Kuciaka *17. 5. 1990  †21-25.2.2018 a jeho snúbenice Martiny Kušnírovej).
Slovenský pospolitý ľud sa ohradil voči súčasnému socialistickému vedeniu piatej Slovenskej republiky (JUDr. Róbert Fico – predseda vlády SR).
Všetci čakajú, čo na to, čo povedia Hlinkovci-ľudovci.
Našou povinnosťou je toto kupčenie, s akoukoľvek vraždou v SR, medzi socialistami a liberálmi z pozície politického katolicizmu verejne odsúdiť. Náš úsudok nemôže nikto zmeniť, my sa predsa riadime pravdou, tak, ako nás to učí písmo Sväté a náš slovenský Mojžiš Mgr. Andrej Hlinka, pretože našim vodcom nie je Green, alebo Lenin, ale Kristus. My neprestaneme hovoriť pravdu. Teraz, keď my Slováci máme piatu Slovenskú republiku, kde Slovák sa má cítiť Slovákom, kde nám Slovákom chcú zatvoriť ústa? Ľud slovenský pochopí pravdu tak, ako chudobní rybári pochopili Krista, šli za ním, stali sa bojovníkmi za jeho pravdu. My sa nebudeme dívať, ako cudzina nás vydiera a ochudobňuje náš slovenský ľud. Ako všetko bohatstvo našej krajiny plynie do cudziny. Ak budete naďalej slovenským ľudom pohŕdať, sami sa ocitnete nad priepasťou. My ľudovci, bratia a sestry, pravdu na Slovensku hlásať neprestaneme, verne sa Vás pridržíme a so slovenským ľudom vytrváme. Hrozný bude súd nad vladármi svetskými, ktorí uložili na ľud slovenský, zákony svoje, miesto zákonov Kristových. Tak, ako kŕdeľ krkavcov zniesli sa na slovenskú zem predavači kupleraja, aby tu piklovali, kde aké zrnko zlata, alebo striebra, nemajúc zľutovania. Ich srdcia sú stuhnuté a ich ústa zjedovatelé závisťou a lžou. So všetkým kupčia, všetko predávajú. Nuž čo zase majú za politický nápad títo babylonskí paholci? Chceš pokrstiť dieťa? Zaplať! Vyspovedať sa? Zaplať! Chceš posledné pomazanie? Zaplať! Chceš lúpiť, vraždiť? Zaplať! Bude Ti odpustené a to podľa toho, že keby i sám Lucifer prišiel na slovenskú zem a zaplatil by, stúpil by rovno na nebesia. A za peniaze vydrené, takto z kresťanského slovenského ľudu, len obchody svoje prevádzkujú, úžeru, kone krásne, byrokratický aparát nepotrebný chovajú, kocky hrajú a na svoje kublehy drahé plášte, kožuchy vešajú, aby s nimi smilnili, ako žrebci plemenní a býci neskrotení, zatiaľ čo Kristus chodil v plátne a bosý a nemal strechy, kde by sklonil svoju hlavu. Ale poznajte sa lúpežníci chudobných ľudí, vy vrahovia, zlodeji, svätokrádci, lebo ľudia i Boh vás preklínajú. V nešťastnom bohatstve, v ňom títo babylonskí paholci sa topia, zjedovatelé, otrávené všetko okolie na duši majú. Odkiaľ sváry medzi babylonskými paholkami? O psie oko sa hryzú. Vezmi kosť a prestanú! Vezmite babylonským paholkom peniaze, bohatstvo, majetok, svetské panovanie a razom sa prestanú drať o miesta, podplácať, preplácať hodnosti, úrady i sváry medzi nimi prestanú!
Pamätajte si bratia a sestry Slováci jedno: nech je to úradník, starosta, poslanec, župan, minister, premiér, predseda parlamentu, ba samotný prezident, pokiaľ žijú v hriechu, nie sú z milosti Božej.
Nezúfajme teda bratia a sestry z toho, že sme malí a utlačení. Verte, že nad úradníka, starostu, poslanca, župana, ministra, premiéra, predsedu parlamentu, či dokonca prezidenta, žijúceho v hriechu, prostý roľník, tovariš, či žena vdova chudobná z prostého ľudu, žijúci čiste a zbožne väčší sú pred Bohom a národom našim slovenským.

S pozdravom: Za Boha život! Za národ slobodu !