Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Komunálne voľby – koho nevoliť

Jednoduchý a stručný návod pre voliča

1 282

Lež večná meno toho nech ovenčí sláva,
kto seba v obeť svätú za svoj národ dáva.
A ty mor ho! — hoj mor ho! detvo môjho rodu,
kto kradmou rukou siahne na tvoju slobodu;
a čo i tam dušu dáš v tom boji divokom:
Mor ty len, a voľ nebyť, ako byť otrokom.
Samo Chalupka: Mor ho!

Voličom sa ponúkajú rôzni kandidáti a mnohí z nich vo svojej kampani hovoria o svojom dosiahnutom vzdelaní, o skúsenostiach v nejakom odbore, ktorý im má dávať silu, kompetenciu, prednosti a vážnosť ich kandidatúre. Nuž a niektorí kandidáti taktiež opierajú svoje nádeje o krátke výroky, veľké knižky, rôzne tímy, ale hlavne mnohokrát zopakované a dobre viditeľné heslá na každom rohu, v každom dopravnom prostriedku, novinách, časopisoch, bilbórdoch, letáčikoch, v schránkach, nálepkach a inde.

Ale najlepšie je skombinovať veľkú skupinu celebrít s množstvom reklamných plôch a krátkych prinajlepšom dvojslovných spojení.

A……….. potom si máme vybrať?

Má kandidát čisté svedomie, rovnú a pevnú chrbtovú kosť, je svedomitý v povinnostiach, chápe politiku ako prácu pre spoločenstvo, je schopný rozpoznať pravdu a ju aj reálne presadzovať? Je ochotný odolávať bezohľadnému presadzovaniu vplyvu majetných a účelovému dosahovaniu rýchleho zisku? Je transparentnosť, zodpovednosť a predvídateľnosť každého jeho kroku samozrejmosťou?

Alebo reprezentuje majetkové záujmy korporácií, dohody nekompatibilných politických skupín, zahraničné záujmy či dokonca politické krytie šedej ekonomiky?

Skúsme posúdiť koho nevoliť.

Nezávislý kandidát.
Nezávislá bunka v živom organizme je rakovinová bunka. A nezávislý kandidát je rakovinou v spoločenskom organizme. Otázkou je či je to zhubná forma, alebo nezhubná. V najhoršom prípade môže ísť už o metastázy.
Ale aby som nebol taký prísny. Nezávislý kandidát môžu byť aj len mimikry. To je ten lepší prípad. Volič, ktorý dúfa, že nejde o rakovinu, by sa mal snažiť odhaliť mimikry a zistiť koho kandidát zastupuje. Normálny kandidát v spoločnosti vždy musí zastupovať nejaké záujmy, pretože inak by ho nemal kto voliť. Volil by iba sám seba? Veď voliči si vyberajú takého kandidáta, ktorý aspoň predstiera, že zastupuje ich záujmy. A tu nastupujú všetky marketingové, prieskumné, sociologické agentúry, ktoré vytvoria ideálne mimikry kandidáta. Nuž a k čomu slúžia mimikry? K zakrytiu skutočnosti a predstieraniu žiadaného. Napr. kandidát skorumpovaného politického, či majetkového, zoskupenia sa snaží získať voličov svojou nadobudnutou nezávislosťou.

Kandidát podporovaný zoskupeniami nekompatibilných politických strán.
Politické strany, ktoré vystupujú ako nezávislé jedna od druhej, nezávislé od toho istého mecenáša, prípadne nezávislé od tých istých ideí zrazu našli niečo spoločné. Čo to je? Aké sú to záujmy? Politické, ideologické, majetkové? Boj proti tomu istému hegemónovi? Kto to je? Zadefinovali ho, alebo nevedia proti komu sa rozhodli spoločne bojovať? Alebo sa rozhodli tvrdiť, že len oni bojujú za lepšiu budúcnosť?

Kandidát so širokým odborným tímom.
Opäť je tu dôraz na technické vedomie členov tímu a o ľudských vlastnostiach sa cudne mlčí. V tomto prípade už ale mecenáši racionalizujú svoje výdavky. Prišli na to, že je finančne neefektívne platiť hlasovania jednotlivých poslancov, keď môžu jedným vrzom dostať do poslaneckého zboru svoje bábky, ktoré budú hlasovať v ich záujme a budú koniec koncov platené celé štyri roky z rozpočtu samosprávy. A tu už môžeme aj vyhlasovať, že sa nikto s nikým nebude prieť o technologické riešenie a už vôbec nie aká/koho firma má dostať zákazku na realizáciu určeného technologického riešenia, či poskytnutie služieb.

Kandidát nemastný neslaný, ale hlavne politicky čistý ako ľalia.
Kandidát sa síce politicky zviditeľňuje ako niečo nové, ale hlavne zdôrazňuje, že je obrodou niečoho v strane, ktorá síce existuje, ale nenapĺňa jeho ambície. Marketingový tím zatiaľ neurčil výraznú stratégiu, pretože slúži len na odpútanie pozornosti.

Kandidát šedá eminencia.
Tento kandidát je aj nezávislý, aj má kompetencie, aj podporujúce celebrity, aj veľkú kampaň, aj na neho ostatní pre istotu vo veľkom neútočia a aj mu nechávajú určitú vyhranenú technologickú zvláštnosť.

A nebodaj tu máme aj viacerých kandidátov, ktorých môžeme zaradiť do jednej z danej skupiny.

A samozrejme sa musíte vyrovnať i s pochybnosťami o možnostiach Vášho hlasu a ľúbivou možnosťou, že Váš hlas bude počuť, iba ak budete voliť aspoň menšie zlo. A myšlienky, na to ako Vy pomáhate mocnieť menšiemu zlu, umlčíte oslavami víťazstva aspoň menšieho zla.

 

Ale samozrejme, na záver, musíme inzerovať aj my:

Nebuď ovca, voľ Trnovca!

Nezverejnený rozhovor v denníku P….

BratislavaDeň – Pýtame sa kandidátov na post primátora Bratislavy. 1.Aký problém by po zvolení do funkcie riešili ako prvý?
Rozhovor pre TASR
BratislavaDeň – Pýtame sa kandidátov na post primátora Bratislavy. 2.Ktorú osobnosť z Bratislavy obdivujete a prečo?
BratislavaDeň – Pýtame sa kandidátov na post primátora Bratislavy. 3.Aký majú názor na čierne stavby v Bratislave?
Diskusia v TV Bratislava 11. októbra 2018
Deklarácia za rodinu 2018

Diskusia v RTVS (STV1) 5. november 2018 (15 minútový zostrih)