Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Volebná kalkulačka Eurovoľby 2024 ÁNO Európe – NIE Bruselu

128

Slovenská ľudová strana, založená otcom národa Andrejom Hlinkom,

napĺňajúc jeho odkaz „budem pracovať vo dne i v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské“ veriac, že slovenský národ, pod ochranou Boha všemohúceho, od vekov sa udržiac na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský štát

Vám predstavuje volebné heslo


ÁNO Európe, NIE Bruselu
Európa kresťanská —Európa stavovská
Európa rovnocenných štátov


a program pre Spoločenstvo európskych národov
budovanom na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe:


I. Áno Európe, nie Bruselu

II. Život nie je samozrejmosť
III. Sloboda v slove, zodpovednosť v konaní
IV. Jednota národa a obnovenie úcty k stavom

Č.OtázkaOdpoveď
1Mali by sociálne siete samé rozhodovať, ako narábať s dezinformáciami, ktoré sa šíria na ich platformách?Najskôr by sme potrebovali od Vás vedieť, kto by určoval čo je dezinformácia.
2EÚ by mala zakázať plošné používanie automatizovaného rozpoznávania tvárí.Najskôr je potrebné vysporiadať sa s príčinami zvýšeného rizika, resp. zníženia bezpečnosti, ktorými odôvodňujete túto otázku.
3Všetky veľké spoločnosti by mali platiť minimálnu daň v každom členskom štáte, kde pôsobia.Každá spoločnosť by mala platiť dane, nielen veľké spoločnosti. Zahraničné investície nemôžu byť zdôvodňované nezdaňovaním.
4EÚ by mala povoliť členským štátom mať vyšší rozpočtový schodok.EÚ nesmie mať kompetencie meniť rozpočty suverénnych štátov.
5V strategických sektoroch krajín EÚ by sa mala viac obmedzovať účasť investorov z mimoúnijných krajín.EÚ nesmie rozhodovať o hospodárskych vzťahoch suverénnych štátov.
6EÚ by mala naďalej uznávať jadrovú energiu ako udržateľný zdroj energie.Každý zdroj energie je udržateľný, ak sa používa udržateľným spôsobom.
7EÚ by mala úplne zakázať pesticídy obsahujúce glyfosát.Ak predpokladáte, že glyfosát je karcinogénny, tak táto otázka je absurdne nezmyselná. To predpokladáte úmyselné trávenie populácie karcinogénmi?
8Firmy by mali platiť viac za svoje emisie CO2.Nikto by nemal platiť za udržiavanie prosperity životných foriem produkujúcich kyslík.
9Ukrajina by sa mala stať členom Európskej únie.Ak predpokladáme, že Únia je európska, tak každý európsky štát by mal byť jej súčasťou.
10EÚ by mala naďalej zastavovať financovanie členským štátom, ktoré porušujú princípy právneho štátu.EÚ nesmie mať kompetencie odoberať vlastným členským štátom ich práva. Ak si závažne neplnia členské povinnosti, nemali byť členmi.
11EÚ by mala povoliť pestovanie viac plodín geneticky modifikovaných (GMO).EÚ by nikdy nemala povoľovať genetickú úpravu akéhokoľvek života na Zemi.
12EÚ by mala prestať dotovať intenzívny chov hospodárskych zvierat.EÚ by nikdy nemala nič dotovať. Dotácie hospodárstva, či poľnohospodárstva by malo byť vo výlučnej právomoci suverénnych štátov.
13EÚ by mala mať spoločnú armádu.EÚ by malo mať pripravené obranné hierarchické štruktúry, aktivované iba v prípade vojenského ohrozenia jednotlivých štátov.
14EÚ by mala financovať viac zbraní pre Ukrajinu.EÚ by nemala financovať zbrane pre akýkoľvek štát, pokiaľ zároveň prijíma dezertérov z tohto štátu.
15EÚ by mala obmedziť rozvojovú pomoc krajinám, ktoré nechcú prijímať späť zamietnutých žiadateľov o azyl.EÚ sa nesmie stať rajom pre žiadateľov o azyl, pokiaľ jednotlivé členské štáty nie sú rajom pre vlastné obyvateľstvo.
16Žiadatelia o azyl musia podať žiadosť o azyl na vonkajších hraniciach EÚ a čakať tam na výsledok.Absurdné odôvodnenie o koncentračných táboroch vyvoláva dojem, že dochádza v azylovom konaní na hraniciach únie k porušovaniu zákonov a že so zväčšovaním vzdialenosti od hranice sa zmenšuje vážnosť porušovania zákonov.
17Pre kvalifikovaných pracovníkov by malo byť jednoduchšie presťahovať sa do Európskej únie.Pre nikoho by nemalo byť jednoduché sa presťahovať. EÚ nesmie vstupovať do pracovnoprávnych vzťahov v suverénnych štátoch.
18Predseda / predsedníčka Európskej komisie by mali byť priamo volení občanmi EÚ.Nikto z komisie a dokonca ani poslanci EÚ by nemali byť priamo volení občanmi EÚ.
19Medzi všetkými členskými štátmi EÚ by mali byť obnovené trvalé hraničné kontroly.Schengen nie je totožný z EÚ. Odpoveď je bezpredmetná, ak nepoznáme dôvod. Ak bolo dôvodom napr. športové podujatie a nikomu to nevadilo, prečo si myslíte, že ak zaprší nie je to dôvod?
   
Č.OtázkaOdpoveď
20EÚ by mala odporučiť členským štátom pridať do ich pasov tretiu kategóriu pohlavia.EÚ nie je kompetentná tvrdiť, že existujú iba tri pohlavia. Mimochodom vyplýva táto Vaša otázka z faktu, že niektorí vedci poznajú už 72 pohlaví, hoci talmudisti iba 8?
21EÚ by mala investovať do viacero cezhraničných európskych železničných tratí.EÚ si prisvojuje zabezpečenie voľného pohybu osôb. Pokiaľ by k uvedenému malo patriť aj zabezpečenie nemožnosti použitia adekvátneho dopravného prostriedku bolo by to absurdné.
22Všetky potravinárske produkty predávané v EÚ by mali mať označenie o ich ekologickom dopade.Ekologický dopad potravín závisí od stráviteľnosti, či od alergií konzumenta. Ak by mali byť potraviny označované, tak napr. množstvom spotrebovanej pitnej vody na výrobu, iných produktov a pod.
23Dovozné clá na čínske elektrické automobily by mali byť zvýšené.Čo je vo Vašej otázke rozhodujúce? Clá by mali závisieť od technológií, ktoré chceme sami rozvíjať, nie od štátu, z ktorého ich dovážame.
24EÚ by mala zaviesť prísnejšie ekologické normy pre dovážané tovar.Z Vašej otázky vyplýva, že ekologické normy by mali závisieť od štátu, z ktorého produkt pochádza. Je jedno odkiaľ tovar pochádza – normy by mali byť rovnaké.
25Chudobnejší študenti by mali mať možnosť získať vyššie štipendium Erasmus+ než študenti s viac prostriedkami.Najskôr je potrebné si zadefinovať, či je vzdelávanie bezplatné, alebo len podporované. Presadzujeme bezplatné štátne vzdelávanie.
26Má sa obmedziť prístup k sociálnej pomoci pre občanov iných štátov EÚ žijúcich v danej krajine?Najskôr je potrebné zosúladiť sociálne istoty vo všetkých členských štátoch. Potom bude otázka bezpredmetná.
27Mali by sa sprístupniť verejnosti obchodné dáta firiem vo všetkých krajinách EÚ?Spôsob zverejňovania i stupeň prístupnosti údajov je potrebné ujednotiť.
28Je potrebné podporiť legalizáciu liečebného konope vo všetkých členských štátoch.Najskôr je potrebné ujednotiť vedecké hodnotenie účinkov konope. EÚ nesmie brániť využívaniu akýchkoľvek prírodných liečiteľských postupov, či prostriedkov.
29Malo by sa poskytnúť viac verejných peňazí na investície do udržateľných technológií.Neexistuje udržateľná technológia, ktorá by bola udržateľná, len keď je dotovaná.
30EÚ by mala platiť viac peňazí poľnohospodárom, ktorí používajú ekologické postupy.EÚ by nemala nič platiť poľnohospodárom. Suverénne štáty by sami mali rozhodovať do akej miery ako budú aký sektor svojho hospodárstva podporovať (pozri i zjednotenie noriem)
31Členské krajiny EÚ by mali spoločne nakupovať vojenské vybavenie.Suverénny štát by mal sám rozhodovať aké obranné systémy si zadováži.
32EÚ by mala zachovať sankcie voči Rusku.EÚ nemôže sankcionovať žiaden štát Európy. EÚ by mala sankcionovať štáty, z ktorých prenikajú na územie únie nelegáli.
33EÚ by mala umožniť bezpečnostným orgánom odpočúvať šifrovanú komunikáciu (napr. WhatsApp).Čo ma EÚ spoločné so zabezpečením integrity, prípadne kontrašpionáže suverénneho štátu.
34Mala by EÚ zakázať automatické rozpoznávanie tvárí na verejných miestach?pozri 2.
35EÚ by mala zrušiť zásadu jednomyseľnosti v zahraničnej, obrannej a bezpečnostnej politike.EÚ by mala mať v akejkoľvek otázke, kde si osobuje, resp. jej boli poskytnuté právomoci jednotlivými štátmi, zásadu jednomyseľnosti.
36EÚ by mala zaistiť, aby na kandidátnych listinách pre Európsky parlament bolo minimálne 30 % žien.EÚ nesmie rozhodovať na základe žiadnych kritérií, či už konfesionality, národnosti, sociálneho pôvodu, rasy, pohlavia, rodu, majetnosti a pod. o akomkoľvek % zastúpenia. Zamysleli ste sa nad súvislosťou so 72 pohlaviami? To potom ako pohlavie 69 by malo byť 3% apod. – nechoďte do úplnej blbosti.
37Zákaz manželstiev pre osoby rovnakého pohlavia by sa mal zrušiť vo všetkých krajinách EÚ.Neexistuje manželstvo osôb rovnakého pohlavia. Akože pohlavie 68 s pohlavím 68, ale už nie pohlavie 68 s pohlavím 33? Čo ste divé huby pojedli?
38EÚ by mala viac podporovať regionálne umenie.Umenie je v kompetencii suverénnych štátov, nie v kompetencii akéhosi spolku.
39Má sa zakázať financovanie uhoľných elektrární z verejných peňazí?EÚ nesmie regulovať hospodárstvo suverénnych štátov.
Č.OtázkaOdpoveď
40Všetci občania EÚ majú mať dostupné vzdelanie zadarmo.pozri 25.
41EÚ by mala ukončiť prístupové rokovania s Tureckom o jeho vstupe do EÚ.EÚ by mala najskôr ukončiť prístupové rokovania so všetkými štátmi Európy. Ak teda ukončenie nechápete ako zrušenie úvah o hlúposti takého úmyslu, týkajúceho sa Turecka.
42Európska centrálna banka by mala prijať silnejšie opatrenia proti inflácii.Inflácia je výsledkom debilizácie ekonomickej vedy. Deflácia by mala byť štandardom.
43EÚ by mala zaviesť európske číslo sociálneho zabezpečenia.Vaše zdôvodnenie je scestné, akoby z praveku a platilo keby sme v súčasnosti neboli schopní spracovávať údaje Big Data.
44EÚ by mala postihovať firmy za nerovné platy žien a mužov.Suverénne štáty by mali zabezpečiť, aby na prežitie rodiny stačil plat manžela.
45Mala by EÚ zastropovať vek odchodu do dôchodku?Suverénny štát by mal zabezpečiť, aby na prežitie človek nepotreboval zamestnanie v cudzej firme a dokázal sa zabezpečiť z vlastnej práce na vlastnom.
46EÚ by mala poskytnúť viac peňazí na zdravotnú starostlivosť na vidieku.EÚ nesmie ovplyvňovať zdravotnú starostlivosť v štátoch, ktorá by mala samozrejme byť na celom území štátu zabezpečená štátom a na celom území v rovnakom stupni.
47Súhlasím, aby krajiny EÚ do roku 2030 obnovili minimálne pätinu poškodenej prírody.Súhlasím aby štáty, nie krajiny, do roku 2030 obnovili 250% poškodenej prírody – aj do rezervy na nasledujúce roky.
48EÚ by mala naďalej menovať komisára / komisárku pre rovnosť.Komisár pre rovnosť je absolútna hlúposť. Alebo nie je rovnosť vo všetkom základným princípom EÚ? To by sme mohli mať potom aj komisára pre východ Slnka.
49EÚ by sa mala zaujímať o spôsob fungovania verejnoprávnych médií v členských štátoch.EÚ nie je verejnoprávna, ale politická inštitúcia. A tak by malo byť najskôr rozhodnuté, ktorí politici by mali rozhodovať o verejnoprávnosti. Ak by sme to mali byť my, súhlasíme.
50Malo by sa povinne zaviesť viac vzdelávacích programov a pracovných príležitostí pre osoby so zdravotným postihnutím.Pokiaľ sa zabezpečí (pozri 48.) rovnosť prístupu, tak zavedenie viacerých vzdelávacích programov, by bolo zároveň zavedením viacerých programov pre nepostihnutých.
51EÚ by mala zrušiť neplatené stáže v odbornom vzdelávaní.Duálne vzdelávanie by malo byť samozrejmosťou.
52EÚ by mala posilniť právomoci nezávislého úradu pre boj proti podvodom, korupcii a praniu špinavých peňazí (OLAF).OLAF by mal byť zrušený. Základnou úlohou každého štátu je boj s trestnou činnosťou. Akékoľvek privilegovanie záujmov akejsi organizácie nad záujmy suverénneho štátu je scestné.
53Mala by sa zaviesť povinnosť pre veľké firmy dodržiavať minimálne sociálne štandardy (minimálne mzdy a sociálne poistenie).Táto požiadavka je scestná. Sociálne štandardy by mali byť rovnaké (pozri 48.) a neodvislé od veľkosti zamestnávateľa.
54EÚ by mala poskytnúť viac peňazí na rozvoj verejnej dopravy.pozri 21.
55Mali by byť v celej EÚ zakázané klietkové chovy zvierat na farmách?V žiadnom štáte by nemali byť používané na nehumánne prostriedky na zabezpečenie zásobovania. Takže je potrebné zabezpečiť definíciu nehumánnosti.
56Mal by platiť zákaz vývozu živých hospodárskych zvierat mimo hranice EÚ.pozri 55.
57V celej EÚ má byť zakázaný chov zvierat pre kožušiny.pozri 55.
58Mala by sa podporiť výroba potravín, ktoré menej škodia zvieratám a klíme?pozri 55.
Č.OtázkaOdpoveď
59Mali by živočíšne produkty dovážané do EÚ spĺňať rovnaké štandardy ako tie, ktoré sú vyrábané v EÚ?pozri 23.
60Malo by sa postupne ukončiť testovanie chemikálií a liekov na zvieratách?pozri 55.
61Mali by členovia Európskej komisie striedať funkcie počas svojho funkčného obdobia?Požadujeme inteligenčné a emočné testy, spojené s diagnostikou predpokladov asociálneho správania. Pri polyhistoroch so zodpovedajúcou precepciou nevidíme problém.
62Malo by sa v dôležitých záležitostiach (napr. daňových, zahraničných a sociálnych) rozhodovať kvalifikovanou väčšinou?pozri 35.
63Mala by EÚ aktívne podporovať vznik veľkých priemyselných „šampiónov“?EÚ by nemala používať zdroje poskytované jej členskými štátmi na financovanie súkromných spoločností.
64Mala by Európska únia financovať podporu dôležitých priemyselných odvetví?pozri 63.
65Mala by EÚ sprísniť pravidlá pre štátnu podporu priemyslu?Akákoľvek pomoc akejkoľvek súkromnej firme by mala byť kompenzovaná majetkovým podielom v danej firme.
66Mal by rozpočet EÚ financovať vývoj zbraní?Pred akýmkoľvek spoločným vývojom musia byť najskôr vyriešené patentové práva.
67Mal by existovať špeciálny fond na budovanie obranných opevnení na vonkajších hraniciach EÚ?Akýkoľvek štát je povinný zabezpečovať vonkajšiu hranicu. Ostatné štáty by mali prispievať podľa dĺžky svojej vnútornej hranice
68Malo by byť možné presúvať väčšiu časť rozpočtu EÚ medzi sedemročnými obdobiami?Hovoriť o neočakávaných udalostiach pri sedemročnom cykle je dosť odvážne.  Keby išlo o jednoročné obdobie nepovieme. Možno by stačilo predĺžiť cyklus na 20 rokov, alebo cykly vôbec časovo neuzatvárať, ale ohraničovať ich dosiahnutím cieľa.
69Podporujete zavedenie nových európskych daní na financovanie rozpočtu EÚ?Žiadne dane suverénneho štátu nemajú priamo, bez rozhodnutia štátu plynúť do cudzieho rozpočtu.
70Mal by byť zavedený uhlíkový poplatok na dovoz vybraných produktov do EÚ?pozri 24.
71Má EÚ financovať prechod chudobnejších domácností na obnoviteľné zdroje energie?Pokiaľ budú obnoviteľné zdroje energie aj trvalo udržateľné bez dotácií, bude ich dotovanie bezpredmetné.
72Mala by EÚ podporovať rozvoj škôlok a detských skupín?Udržanie populácie národa je povinnosť samotného národa. Pokiaľ daný národ nemá sebazáchovný pud, tak nech zabezpečí populáciu v štáte príjmom kresťanských cudzincov.
73Mala by EÚ financovať programy na rekvalifikáciu pracovnej sily?Rozvoj a smerovanie hospodárstva suverénneho štátu by mala byť výlučnou právomocou suverénneho štátu.
74Školské osnovy by mali byť doplnené o témy súvisiace s EÚVzdelanie nemôže v žiadnom prípade súvisieť a byť odvislé od akejsi spoločenskej organizácie a nie štátu.


Volebný program Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku z roku 2014 pre Eurovoľby 2024.