Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Témy pre médiá Eurovoľby 2024 ÁNO Európe – NIE Bruselu

103

Slovenská ľudová strana, založená otcom národa Andrejom Hlinkom,

napĺňajúc jeho odkaz „budem pracovať vo dne i v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské“ veriac, že slovenský národ, pod ochranou Boha všemohúceho, od vekov sa udržiac na životnom priestore mu určenom, kde s pomocou jeho, od ktorého pochádza všetka moc a právo, zriadil si svoj slobodný Slovenský štát

Vám predstavuje volebné heslo


ÁNO Európe, NIE Bruselu
Európa kresťanská —Európa stavovská
Európa rovnocenných štátov


a program pre Spoločenstvo európskych národov
budovanom na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe:


I. Áno Európe, nie Bruselu

II. Život nie je samozrejmosť
III. Sloboda v slove, zodpovednosť v konaní
IV. Jednota národa a obnovenie úcty k stavom


Zahraničná politika
Zahraničná politika akéhokoľvek spoločenstva, ktorého je slovenský štát súčasťou musí rešpektovať záujmy slovenského národa.
A v záujme slovenského národa je, aby Európu nepretínala nová železná opona.
A čo sa týka ostatných záujmov slovenského národa, tieto nemôžu byť orientované do stredu zemegule. My sa obraciame predsa na nebesia.

Terorizmus a bezpečnosť
Čo považujete za terorizmus? Máte na mysli hrdinku ZSSR, španielsku židovku, predsedníčku Španielskej komunistickej strany, Máriu Dolores Ibaruri, ktorá vyvolala občiansku vojnu v Španielsku a vlastnoručne sadistickým mučením žeravým kutáčom v prirodzení zavraždila 350 rehoľných sestier?
Čo sa tomu čudujete, veď sa nič nezmení, pokiaľ sa nezačnú kajať Bohu.
Veď aj nedávne udalosti poukazujú na to, čomu sú socialisti a liberáli schopní nielen voči katolíkom, ale aj voči samým sebe.

Vy o mojich slovách pochybujete? Člena Bohom zriadenej politickej strany? Katolícka Cirkev je majiteľom absolútnej pravdy, pretože je hierarchická a monarchická na čele s Kristom Kráľom.

Energetika
Koľko máme atómových reaktorov? Slovenský národ v minulosti za 30 rokov, aj keď mu vládli stalinskí socialisti postavil, z vlastných prostriedkov, 6 jadrových blokov a dnes po 20 rokoch členstva v EÚ nie je sám schopný postaviť ani jeden blok.
Energetika je vecou národného záujmu a nie vecou burzových špekulantov a podvodníkov.
Každý zdroj energie je udržateľný, ak sa využíva udržateľným spôsobom.
Neexistuje udržateľná technológia, ktorá by bola udržateľná, len ak je dotovaná.

Hospodárstvo a rozpočet
Hospodárstvo má byť vo výlučnej kompetencii suverénneho štátu. Eurofondy sú cestou do pekla. Brusel uplatňuje na slovenskom národe typickú anglickú koloniálnu politiku: 1. Súpera bezohľadne zničiť, 2. Podriadenému dožičiť, pokiaľ sa nevzpiera a 3. K utláčanému sa chovať zhovievavo, pokiaľ sa nechá vykorisťovať.
Dôkazom toho je, že slovenský štát z vlastných zdrojov nie je schopný postaviť ani len dedinský hovnozvod.

Klíma a životné prostredie
Súčasný tzv. klimatisti a divokí tzv. environmentalisti zabúdajú na to, že súčasťou biodiverzity je aj človek. Veď Vy si myslíte, že prdiaci a grgajúci organizmus riadi vesmírne procesy (sklenená guľa).

Migrácia a azylová politika
Kontrolovaná migrácia je pomýleným princípom. Veď táto problematika je rozsúdená už 800 rokov. Rektor Sorbonskej univerzity svätý Tomáš Akvinský nás učí, že migrácia je síce možná, ale je nežiadúca. Odvoláva sa na Kristovu priamu reč, dľa svedectva Matúšovho: „Nedávajte sväté psom a nehádžte perly svoje pred svine, aby ich azda nepošliapali svojimi nohami, mohli by sa proti Vám obrátiť a roztrhať Vás.“
Zhubní socialisti a zhubní liberáli aj s pomocou politickej prostitútky, ktorou je kresťanská demokracia sa vo svojich pomýlených predstavách prostredníctvom migrácie snaží nahrádzať úbytok národov spôsobeného vraždením nenarodených detičiek.

Budúcnosť Európy
Rady Európy, ako katolíckeho projektu z roku 1949 sa pomocou populárnej demokracie chceli zmocniť zhubní socialisti a liberáli. Nepodarilo sa im to, tak záludným spôsobom vytvorili EÚ, ktorá už doposiaľ ukradla Rade Európy vlajku, hymnu i formu.
Oklamaní občania EÚ sa mylne domnievajú, že voľný pohyb osôb, tovaru, služieb a kapitálu zabezpečuje EÚ, ale je to Schengenská dohoda.
Oklamaní občania EÚ sa tiež mylne domnievajú, že ľudské práva a slobody chráni EÚ, ale to Rada Európy, prostredníctvom Európskeho súdu pre ľudské práva.
Vážení bratia a sestra všetky záležitosti týkajúce sa ochrany človeka, chráni Rada Európy a nie EÚ.
EÚ predstiera, že je Európou, ale Európa je organizovaná v Rade Európy.

Záver
Seminár

Heslo
Voľme dvanásť, Pán Boh pri nás.

Frakcia
Katolícke strany na čele so SĽSAH zakladajú frakciu Reconquista.


Volebný program Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku z roku 2014 pre Eurovoľby 2024.