Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k nominácii rímskokatolíckeho hodnostára na post prezidenta.

581

Slovenská ľudová strana s vďakou prijala nadšenie slovenského ľudu s akou prijal nomináciu rímskokatolíckeho hodnostára na post prezidenta Slovenskej republiky i jeho spontánnu podporu.
Slovenská ľudová strana vo veci nominácie rímskokatolíckeho hodnostára na post prezidenta Slovenskej republiky nemení svoj postoj. Rímskokatolícky hodnostár Slovenskú ľudovú stranu založil, rímskokatolícky hodnostár bol taktiež premiérom i prezidentom Slovenskej republiky. Tento stav sa v histórii Slovenskej republiky osvedčil.
Slovenská ľudová strana je tradicionalistickou katolíckou stranou a teda z jej prirodzenosti vyplýva tvrdenie, že podmienky každej a teda i našej spoločnosti sa nemenia, menia sa len pokušenia. Dnešná skúsenosť jednoznačne potvrdzuje, že nominant z radov súčasných parlamentných strán sa neosvedčil, pretože nie je schopný autoritatívne reprezentovať obyvateľov Slovenska.
Slovenská ľudová strana je ale taktiež prekvapená mierou akou niektorí predstavitelia cirkevných spoločenstiev znižujú dôstojnosť svojich spolubratov tým, že im upierajú aktívnu účasť na verejnom živote, čím ich pozbavujú základnej požiadavky dôstojnosti každého človeka, pričom zabúdajú aj na to, že autorita je moc hlavne duchovného rázu.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-090204