Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k aktuálnej vojensko-politickej situácii.

384

De civitate Dei

Súčasné riešenia politických problémov vojenskou cestou nemôžu byť konečným a žiadaným riešením akejkoľvek situácie, pretože predpokladajú porážku i poníženie jednej strany.

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku nemôže takisto akceptovať ani, súčasnou politickou reprezentáciou, preferované riešenie hospodárskych problémov zvyšovaním vojenskej priemyselnej produkcie, pretože opäť takéto riešenie hospodárskych problémov predpokladá využitie tejto produkcie iba vo vojenskom konflikte a preto :

odporúčame

zákonodarnému zboru i vláde Slovenskej republiky, aby ako prejav dobrej vôle za doteraz poskytnutú pomoc i ako vyjadrenie dobrosrdečnosti vrúcnosti a úprimnosti vzájomných vzťahov požiadali Ukrajinu o Kyjevské listy ako symbolické potvrdenie úrovne vzájomných vzťahov formou ich trvalého zapožičania Slovenskej republike.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 17. februára 2023.

RNDr. Andrej Trnovec, predseda Slovenskej rady

Ing. Jozef Sásik, výkonný predseda

Ing. Miroslav Faktor, PhD., člen Slovenskej rady

Ing. Viliam Zopp, tajomník

TK SĽS-230217