Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k prezidentským kandidátom.

459

Slovenská ľudová strana bude podporovať takého kandidáta, pokiaľ nepostaví svojho, za ktorého hovoria jeho činy a nie mediálne vynútené vyhlásenia.

Vhodným kandidátom Slovenskej ľudovej strany je taký kandidát, ktorý chce budovať slovenský stavovský štát na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-080307