Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Otvorený list prezidentovi slovenského štátu.

423

Aliquis non debet esse iudex in propria causa

Vážený pán prezident
Ivan Gašparovič

rešpektujúc Vašu osobnú integritu, oprávnenia, skúsenosti, vzdelanie a honorabilitu Vás žiadame aby ste pri posudzovaní zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora postupovali v súlade s hlbokým presvedčením, že rešpektovanie zákona o prokuratúre je tým minimom, o ktoré sa kandidát na funkciu generálneho prokurátora musí opierať.

Vážený pán prezident,
Slovenská ľudová strana Vás žiada o položenie minimalistickej otázky kandidátovi na generálneho prokurátora najmä vzhľadom na skutočnosť, že takúto otázku mu nikto zatiaľ nepoložil:

„Ako bude generálny prokurátor postupovať pri ochrane práv odmietnutého kandidáta na generálneho prokurátora ak súdna moc rozhodne o porušení práv odmietnutého kandidáta na generálneho prokurátora?“

Slovenská ľudová strana sa domnieva, že odpoveď typu, že dôsledky bude zvolený kandidát vyvodzovať iba ak súdna moc rozhodne o vine zvoleného kandidáta je prípustná iba v rovine občianskej a nie v rovine prokurátora ako ochrancu práv poškodených.

Slovenská ľudová strana sa domnieva, že je potrebné vrátiť prokuratúre jej zmysel a účel.

Sme presvedčení, že odpoveď na túto otázku bude determinovať aj Vaše rozhodovanie o vymenovaní, resp. nevymenovaní kandidáta na generálneho prokurátora, resp. prinajmenšom o jeho schopnosti využívania všetkých zákonných prostriedkov tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov i fyzických osôb vykonaním opatrení, odstraňujúcich nielen porušenie zákonnosti ale najmä obnovujúcich porušené práva ako i následné vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie práv.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-130618