Otvorený list prezidentovi slovenského štátu.

333

Aliquis non debet esse iudex in propria causa

Vážený pán prezident
Ivan Gašparovič

rešpektujúc Vašu osobnú integritu, oprávnenia, skúsenosti, vzdelanie a honorabilitu Vás žiadame aby ste pri posudzovaní zvoleného kandidáta na generálneho prokurátora postupovali v súlade s hlbokým presvedčením, že rešpektovanie zákona o prokuratúre je tým minimom, o ktoré sa kandidát na funkciu generálneho prokurátora musí opierať.

Vážený pán prezident,
Slovenská ľudová strana Vás žiada o položenie minimalistickej otázky kandidátovi na generálneho prokurátora najmä vzhľadom na skutočnosť, že takúto otázku mu nikto zatiaľ nepoložil:

„Ako bude generálny prokurátor postupovať pri ochrane práv odmietnutého kandidáta na generálneho prokurátora ak súdna moc rozhodne o porušení práv odmietnutého kandidáta na generálneho prokurátora?“

Slovenská ľudová strana sa domnieva, že odpoveď typu, že dôsledky bude zvolený kandidát vyvodzovať iba ak súdna moc rozhodne o vine zvoleného kandidáta je prípustná iba v rovine občianskej a nie v rovine prokurátora ako ochrancu práv poškodených.

Slovenská ľudová strana sa domnieva, že je potrebné vrátiť prokuratúre jej zmysel a účel.

Sme presvedčení, že odpoveď na túto otázku bude determinovať aj Vaše rozhodovanie o vymenovaní, resp. nevymenovaní kandidáta na generálneho prokurátora, resp. prinajmenšom o jeho schopnosti využívania všetkých zákonných prostriedkov tak, aby sa bez akýchkoľvek vplyvov zabezpečila dôsledná, účinná a rýchla ochrana práv a zákonom chránených záujmov i fyzických osôb vykonaním opatrení, odstraňujúcich nielen porušenie zákonnosti ale najmä obnovujúcich porušené práva ako i následné vyvodzovanie zodpovednosti za porušenie práv.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-130618

Get real time updates directly on you device, subscribe now.