Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Trestné oznámenie na Generálnu prokuratúru – vysluhovanie Sviatostí.

477

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky, prajeme Vám príjemný, požehnaný deň.

Dovoľujeme si obrátiť sa na Vás, ako na vrcholného predstaviteľa a ochrancu zákonnosti Slovenskej republiky. Spoločensko právne udalosti v Slovenskej republike nás nútia konať v súlade s našimi morálnymi, osobnými a občianskymi presvedčeniami.

Slovenskí katolíci si po roku 1945 zo strany štátu vytrpeli nesmierne veľa zla. Išlo o konania štátu, ktorý prostredníctvom svojich úradníkov vytváral tlak zameraný proti životu katolíkov, proti ich zdraviu, rodinnému, profesijnému a materiálnemu životu.

Na utrpení katolíkov v postavení kléru alebo laickej verejnosti si predstavitelia štátu budovali svoje sinekúry. Jeden s nich bol aj JUDr. Ján Feješ, ktorý bol okrem iného aj žalobcom v procese s tromi slovenskými biskupmi, Bohom milovanými pánmi Buzalkom, Gojdičom a Vojtašákom. JUDr. Ján Feješ si aj za svoje zločiniace angažovanie v „protikatolíckych procesoch“ vyslúži post Generálneho prokurátora ČSSR, z ktorého sa vysmieval Bohu, cirkevnému a civilnému právu, všetkým slušným ľuďom od roku 1969 až do jeho smrti v roku 1988.

Obdobie z rokov po II. svetovej – socialistickej vojne, v ktorom bolo v štátnom záujme kopať do Slovenských katolíkov v každej rovine ich života, sa podľa všetkého vracia.

My, občania Slovenskej republiky a katolíci si dovoľujeme upozorniť najvyššie postavenú osobu Slovenskej republiky, ktorá má vo svojej pracovnej náplni vykonávať dozor nad dodržiavaním zákonnosti v Slovenskej republike o ochranu práv a zákonných záujmov Slovenských katolíkov.

Vážený pán Generálny prokurátor, prosíme Vás, nedovoľte návrat „Rašlových“ a „Feješových“ časov, v ktorých civilné, ale predovšetkým trestné právo, ako „špinavá handra fackovalo“ alebo „buldozér valcovalo“ nielen katolíkov, ale všetkých slušných ľudí pod zámienkou krásnych falošných predstáv budúcich socialistických dní.

Nie je nám jedno, ako sa so základnými ľudskými právami, ústavou a medzinárodnými zmluvami garantovanými právami občanov v niektorých okresoch Slovenskej republiky zaobchádza.

Na podanie tohto podnetu nemusí mať človek vysokoškolské vzdelanie právnického smeru, úplne mu postačí vedieť čítať a písať v spojitosti s obyčajným gazdovským rozumom.

A

Faktograficky a chronologicky uvádzame konania konkrétnych štátnych úradníkov na okresnej úrovni, zaznamenané Ministerstvom vnútra Slovenskej republiky vo Vestníku vlády Slovenskej republiky nasledovne:

Ročník 2020

1/ Regionálna hygienička MUDr. Ľudmila Bučková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 42/2020 V. v. SR účinnej od 18. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 25/2020 dňa 16. 12. 2020.

2/ Regionálna hygienička MUDr. Ľudmila Bučková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 47/2020 V. v. SR účinnej od 19. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 27/2020 dňa 18. 12. 2020. Touto vyhláškou zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 42/2020 V. v. SR.

3/ Regionálna hygienička Mgr. Renáta Beníková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. 48/2020 V. v. SR účinnej od 19. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 27/2020 dňa 18. 12. 2020.

4/ Regionálna hygienička Mgr. Denisa Masárová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Komárne č. 44/2020 V. v. SR účinnej od 21. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 28/2020 dňa 19. 12. 2020.

5/ Regionálna hygienička MUDr., Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. c) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Nitre č. 52/2020 V. v. SR účinnej od 22. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 30/2020 dňa 21. 12. 2020.

6/ Regionálna hygienička MUDr. Slávka Ďurišová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 53/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 30/2020 dňa 21. 12. 2020.

7/ Regionálna hygienička Mgr. Helena Hrebeňáková, MPH, MHA podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom vo Svidníku č. 54/2020 V. v. SR účinnej od 22. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 30/2020 dňa 21. 12. 2020.

8/ Poverený výkonom funkcie regionálneho hygienika Ing. Ľubomír Šarabok podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázal výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonal prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Senici č. 57/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 31/2020 dňa 22. 12. 2020.

9/ Regionálna hygienička MUDr. Gabriela Guráňová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Liptovskom Mikuláši č. 58/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 31/2020 dňa 22. 12. 2020.

10/ Regionálna hygienička MUDr. Jana Zbyňovská podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 59/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

11/ Regionálna hygienička RNDr. Mária Varmusová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí v interiéroch kostolov. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Dolnom Kubíne č. 60/2020 V. v. SR účinnej od 24. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

12/ Regionálna hygienička MUDr. Eva Striežová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom č. 62/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

13/ Regionálna hygienička MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici č. 63/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

14/ Regionálny hygienik MUDr. Viktor Kozmovský podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázal výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonal prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom vo Zvolene č. 64/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

15/ Regionálna hygienička MUDr. Nadežda Andóová podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Lučenci č. 65/2020 V. v. SR účinnej od 23.12.2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

16/ Regionálny hygienik MUDr. Dušan Béreš, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázal výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonal prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Rimavskej Sobote č. 66/2020 V. v. SR účinnej od 23. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 32/2020 dňa 23. 12. 2020.

17/ Poverená výkonom funkcie regionálnej hygieničky Mgr. Eva Kaňková podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Leviciach č. 68/2020 V. v. SR účinnej od 30. 12. 2020 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 34/2020 dňa 28. 12. 2020.

18/ Regionálna hygienička MUDr. Terézia Konevičová, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trebišove č. 71/2020 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 37/2020 dňa 31. 12. 2020.

19/ Poverená vykonávaním funkcie regionálnej hygieničky Mgr. Lenka Lesňáková podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Humennom č. 74/2020 V. v. SR účinnej 1. 1. 2021 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 37/2020 dňa 31. 12. 2020.

Ročník 2021

20/ Poverený vykonávaním funkcie regionálneho hygienika MUDr. Stanislav Duda podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázal výkon verejných bohoslužieb a verejných spovedí. Zákaz vykonal prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. c) vyhlášky RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 2/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 2/2021 dňa 7. 1. 2021.

21/ Regionálna hygienička MUDr. Zora Kľocová Adamčáková PhD. podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici č. 17/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č.10/2021 dňa 25. 1. 2021.

22/ Regionálna hygienička MUDr. Ľudmila Bučková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. e) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 22/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 11/2021 dňa 16. 1. 2021. Touto vyhláškou zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 44/2020 V. v. SR.

23/ Regionálna hygienička Mgr. Renáta Beníková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Považskej Bystrici č. 27/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 13/2021 dňa 28. 1. 2021. Touto vyhláškou zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 48/2021 V. v. SR.

24/ Poverený vykonávaním funkcie regionálneho hygienika MUDr. Stanislav Duda vyhláškou RÚVZ Bratislava hlavné mesto so sídlom v Bratislave č. 63/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 25/2021 dňa 11. 2. 2021 zrušil predchádzajúcu vyhlášku č. 2/2021 V. v. SR.

25/ Regionálna hygienička MUDr. Ľudmila Bučková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 86/2021 V. v. SR účinnej 1. 3. 2021 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 35/2021 dňa 25. 2. 2021. Touto vyhláškou zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 22/2021 V. v. SR.

26/ Regionálna hygienička MUDr. Ľudmila Bučková, MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Trenčíne č. 114/2021 V. v. SR účinnej 13. 3. 2021 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 46/2021 dňa 25. 2. 2021. Touto vyhláškou zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 86/2021 V. v. SR.

27/ Regionálny hygienik MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH podľa § ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázal výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonal prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Žiline č. 120/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 49/2021 dňa 17. 3. 2021.

28/ Regionálna hygienička Mgr. RNDr. Xenia Lukáčová, MPH, MHA podľa ustanovenia § 48 ods. 4 písm. d), e), z) zákona č. 355/2007 Z. z. zakázala výkon bohoslužieb a spovedí. Zákaz vykonala prostredníctvom § 1 ods. 1 písm. d) vyhlášky RÚVZ so sídlom v Čadci č. 138/2021 V. v. SR účinnej 22. 3. 2021 a publikovanej vo Vestníku vlády SR čiastka č. 51/2021 dňa 19. 3. 2021.

29/ Regionálna hygienička MUDr. Jana Zbyňovská vyhláškou RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 155/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 7. 4.2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 59/2020 V. v. SR.

30/ Regionálna hygienička Mgr. Renáta Beníková, MPH vyhláškou RÚVZ so sídlom v Bardejove č. 158/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 8. 4. 2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 27/2020 V. v. SR.

31/ Regionálna hygienička MUDr. Nadežda Andóová vyhláškou RÚVZ so sídlom v Lučenci č. 162/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 9. 4.2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 65/2020 V. v. SR.

32/ Regionálny hygienik MUDr. Viktor Kozmovský vyhláškou RÚVZ so sídlom vo Zvolene č. 166/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 15. 4. 2021 zrušil predchádzajúcu vyhlášku č. 64/2020 V. v. SR.

33/ Regionálny hygienik MUDr. Martin Kapasný, PhD., MPH vyhláškou RÚVZ so sídlom v Žiline č. 167/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 15. 4. 2021 zrušil predchádzajúcu vyhlášku č. 120/2021 V. v. SR.

34/ Regionálna hygienička MUDr. Zora Kľocová Adamčáková, PhD. vyhláškou RÚVZ so sídlom v Banskej Bystrici č. 179/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 17/2021 V. v. SR.

35/ Regionálna hygienička Mgr. RNDr. Xenia Lukáčová, MPH, MHA vyhláškou RÚVZ so sídlom v Čadci č. 182/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 138/2021 V. v. SR.

36/ Regionálna hygienička MUDr. Slávka Ďurišová vyhláškou RÚVZ so sídlom vo Veľkom Krtíši č. 184/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 zrušila predchádzajúcu vyhlášku č. 53/2020 V. v. SR.

37/ Regionálna hygienička MUDr. Eva Striežová vyhláškou RÚVZ so sídlom v Žiari nad Hronom č. 189/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 16. 4. 2021 zrušila vyhlášku č. 62/2020 V. v. SR.

38/ Regionálna hygienička MUDr. Mgr. Katarína Tináková, MPH, MHA vyhláškou RÚVZ so sídlom v Nitre č. 198/2021 V. v. SR účinnej a publikovanej vo Vestníku vlády SR dňa 29. 4. 2021 zrušila vyhlášku č. 52/2020 V. v. SR.

B

V čom je podľa nášho názoru problém v konaní štátnych úradníkov pri vydávaní citovaných aktov v čase od decembra 2020 do apríla 2021.

I.

Ak bol v čase vydania aktov štátnymi úradníkmi uvedenými v časti A tohto podnetu platný a účinný Čl. 7 ods. 4 a ods. 5 Prvej hlavy, Prvého oddielu Ústavného zákona č. 460/1992 Zb. Ústavy Slovenskej republiky pomenovaného ako „Základné ustanovenia“ v znení:

Odsek 4 :

„Na platnosť medzinárodných zmlúv o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodných politických zmlúv, medzinárodných zmlúv vojenskej povahy, medzinárodných zmlúv, z ktorých vzniká Slovenskej republike členstvo v medzinárodných organizáciách, medzinárodných hospodárskych zmlúv všeobecnej povahy, medzinárodných zmlúv, na ktorých vykonanie je potrebný zákon, a medzinárodných zmlúv, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb, sa vyžaduje pred ratifikáciou súhlas Národnej rady Slovenskej republiky.“

Odsek 5:

„Medzinárodné zmluvy o ľudských právach a základných slobodách, medzinárodné zmluvy, na ktorých vykonanie nie je potrebný zákon, a medzinárodné zmluvy, ktoré priamo zakladajú práva alebo povinnosti fyzických osôb alebo právnických osôb a ktoré boli ratifikované a vyhlásené spôsobom ustanoveným zákonom, majú prednosť pred zákonmi.“

potom by mali byť všetky citované akty štátnych úradníkov v pozícii regionálnych hygienikov a generálnych tajomníkov služobných úradov uvedené v bode A tohto podnetu aktmi obmedzujúcimi základné ľudské práva v rozpore s Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou uzavretou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou, ktorou je Slovenská republika viazaná.

Základná zmluva medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísaná 24. novembra 2000 vo Vatikáne s ktorou vyslovila Národná rada Slovenskej republiky súhlas svojim uznesením č. 1159 z 30. novembra 2000 a prezident Slovenskej republiky ju ratifikoval 4. decembra 2000 a ktorá bola následne publikovaná v zbierke zákonov Slovenskej republiky vo forme Oznámenia Ministerstva zahraničných vecí Slovenskej republiky č. 326/2001 Z. z. má prednosť pred Slovenskými zákonmi aj v článku 2 ods. 1 v znení:

Slovenská republika uznáva právo Katolíckej cirkvi v Slovenskej republike (ďalej len „Katolícka cirkev“) a jej členov na slobodné a nezávislé pôsobenie, ktoré zahŕňa najmä verejné vyznávanie, hlásanie a uskutočňovanie katolíckej viery, slobodu pri plnení poslania Katolíckej cirkvi, vykonávanie jej kompetencií ustanovených kánonickým právom, vykonávanie vlastníckeho práva k jej finančným a materiálnym prostriedkom a spravovanie jej vnútorných vecí.“

V Kánonickom práve je Svätá omša upravená v III. titule s názvom: Najsvätejšia Eucharistia v jednotlivých Kánonoch 897 až 944.

Ani v jednom kánone Kánonického kódexu kodifikujúceho Svätú eucharistiu nie je zmienka o kreovaní vysluhovania tejto Sviatosti štátnymi úradníkmi okresnej úrovne a ani obdobnými štátnymi úradníkmi Slovenskej republiky.

V Kánonickom práve je Sviatosť pokánia upravená v IV. titule s názvom Sviatosť pokánia v jednotlivých Kánonoch 959 až 990.

Ani v jednom kánone Kánonického kódexu kodifikujúceho Sviatosť pokánia nie je zmienka o kreovaní vysluhovania tejto Sviatosti štátnymi úradníkmi okresnej úrovne a ani obdobnými štátnymi úradníkmi Slovenskej republiky.

Vážený pán Generálny prokurátor, v odseku 1 ústavného článku 24 Ústavy SR je okrem iného zakotvené že: „Sloboda myslenia, svedomia, náboženského vyznania a viery sa zaručujú.“ …

V odseku 2 ústavného článku 24 Ústavy SR je zakotvené že: „Každý má právo slobodne prejavovať svoje náboženstvo alebo vieru buď sám, buď spoločne s inými, súkromne alebo verejne, bohoslužbou, náboženskými úkonmi, zachovávaním obradov alebo zúčastňovať sa na jeho vyučovaní.“

V odseku 3 ústavného článku 24 Ústavy SR je zakotvené že: „Cirkvi a náboženské spoločnosti spravujú svoje záležitosti samy, najmä zriaďujú svoje orgány, ustanovujú svojich duchovných, zabezpečujú vyučovanie náboženstva a zakladajú rehoľné a iné cirkevné inštitúcie nezávisle od štátnych orgánov.“

V odseku 4 ústavného článku 24 Ústavy SR je zakotvené že: „Podmienky výkonu práv podľa odsekov 1 až 3 možno obmedziť iba zákonom, ak ide o opatrenie nevyhnutné v demokratickej spoločnosti na ochranu verejného poriadku, zdravia a mravnosti alebo práv a slobôd iných.“

V časti A tohto podnetu sú uvedené konkrétne skutočnosti, konkrétnych štátnych úradníkov, ktorými zakázali výkon práv! Ich zákazy neupravujú podmienky výkonu práva. Úradnícke zákazové akty nie sú zákonom, pričom takto vykonávaná právomoc štátnych úradníkov nemá základ ani v jednom ustanovení zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Biskupi a kňazi vykonávajúci svoje práva a povinnosti v súlade s rímskokatolíckym Kanonickým kódexom v okresoch pôsobnosti štátnych úradníkov citovaných v časti A tohto podnetu boli v čase od decembra 2020 do apríla 2021 bezprecedentne obmedzení jej aktmi na svojich právach a právom hájených záujmoch ukotvených v citovanej medzinárodnej zmluve medzi Svätou stolicou a Slovenskou republikou a Ústave Slovenskej republiky, ako aj Ústavou SR. Tak isto boli na svojich základných právach chránenými medzinárodnou zmluvou, Ústavou SR a zákonmi ústavou aj laická verejnosť.

Ani socialisti v rokoch 1945 do 1989 si nedovolili verejne takým hrubým spôsobom šliapať po právach a oprávnených záujmoch Katolíckej cirkvi, ako to svojimi aktmi uvedenými v bode A tohto podania vykonali slovenskí štátni úradníci regionálnej úrovne.

Slovenskí štátni úradníci okresnej úrovne v období od decembra 2020 do apríla 2021 zakázali rímskokatolíckym biskupom a kňazom vykonávať v okresoch patriacim do ich pôsobnosti vysluhovanie sviatostí – Bohoslužieb – Omší okrem Bohoslužieb vykonávaných iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania! Dovolíme si tvrdiť, že takýto zákaz nevymyslel štátny žalobca JUDr. Urválek ani JUDr. Rašla a ani Generálny prokurátor ČSSR súdruh Ján Feješ. V tomto prípade sa dá hovoriť, že žiak predčil svojho učiteľa.

Tak ako v socialistických vyhladzovacích koncentračných táboroch v rokoch 1917 až 1989, tak aj v okresoch pôsobnosti citovaných štátnych úradníkov v období od decembra 2020 do apríla 2021 mali slovenskí biskupi a kňazi zákaz vysluhovať Sviatosti (Svätá omša, Svätá spoveď).

Aby sme boli objektívni, jediná výnimka zo zákazu vysluhovania Sviatosti Svätej omši bola štátnymi úradníkmi zakotvená vo vykonávaní bohoslužieb iba za účasti celebranta s nevyhnutnou asistenciou za účelom online vysielania. Považujeme to za prejav hlbokej dehonestácie, práv slovenských katolíkov, svojvôli a absolútnej nekompetentnosti daných štátnych úradníkov.

Výnimku zo zákazu vysluhovania Sviatosti pokánia bola umožnená len osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.). Čo o tomto môžeme povedať iné, ako v predchádzajúcom odseku? Aj tento počin dehonestuje Slovenských katolíkov v ich právach a právom chránených záujmoch. Predstavuje svojvôľu a absolútnu nekompetentnosť daných štátnych úradníkov.

Zákaz slávenia Svätých omší a ich vysluhovania z pozície regionálnych hygienikov úradníci formálne odôvodňujú ochranou verejného zdravia pred „pandémiou ochorenia Covid – 19“ tak, ako je to uvedené v jednotlivých aktoch uvedených v bode A tohto podnetu.

Zákaz práva nie je totožný so stanovením podmienok na vykonávanie práva. Sú to dva diametrálne odlišné pojmy, majú iný obsah a cieľ. Nehovoriac o tom, že Ústava SR v čl. 24 ods. 4 umožňuje upraviť podmienky výkonu práva len zákonom! Podľa našej úvahy štátny úradník okresnej úrovne nie je zákonodarca. Štátny úradník má konať podľa zákona! Okresný štátny úradník, nech by akokoľvek chcel, nevydáva zákony. Platí zákaz majorizácie práva v SR.
Odôvodnenie bezprecedentného zásahu do ľudských práv jednotlivých kňazov a biskupov rímskokatolíckej Cirkvi vrátane práv katolíckej Cirkvi ako takej je skutočne za hranicou súdneho chápania reality.

Ako mohol rímskokatolícky biskup alebo kňaz vysluhujúci Svätú Eucharistiu v cele socialistického vyhladzovacieho koncentračného tábora preniesť Dobrú Zvesť – Evanjelium Pána mimo jeho cely a tak narušiť socialistický politický poriadok?

Ako všetci biskupi a kňazi vysluhujúci Svätú eucharistiu v danom období mohli preniesť nákazu spôsobujúcu ochorenie Covid -19 na iného človeka počas vysluhovania Svätej Eucharistie, na ktorej sú prítomní iba osobne?

Nepredpokladáme, že citovaných štátnych úradníkov na vysokých školách učili, že vysluhovanie Svätej omše jednou osobou v jednej uzavretej miestnosti (je to jedno či to bola samotka v socialistickom vyhladzovacom koncentračnom lágri, alebo cela či izba kňaza alebo biskupa alebo kaplnka či kostol) bez prítomnosti iných ľudí je spôsobilé spôsobovať rozširovať vírusové ochorenie na iné osoby mimo daného priestoru.

Vo vzťahu ku zákazu vysluhovaniu Sviatosti pokánia, ktoré vysluhovanie zakázali citovaní štátni úradníci regionálnej úrovne v ich miestnej pôsobnosti v danom období s výnimkou „spovede osobám, ktoré sú v nebezpečenstve smrti, vrátane spovedí v rizikových prevádzkach (zdravotnícke zariadenia a zariadenia sociálnych služieb a pod.)“ uvádzame, že aj tento zákaz je priame „pošliapanie“ práv a oprávnených záujmov Katolíckej cirkvi a jej kánonickým kódexom určených oprávnených vykonávateľov chránených Ústavou Slovenskej republiky a medzinárodnou zmluvou medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou.

Podmienky výkonu Sviatosti pokánia biskupmi a kňazmi rímskokatolíckej Cirkvi nie sú v právomoci a pôsobnosti štátnych úradníkov uvedených v bode A tohto podania. Títo štátni úradníci jednoznačne svojimi aktmi určujú, komu Sviatosť pokánia biskup, alebo kňaz rímskokatolíckej Cirkvi môže udeliť a komu nie. Takto verejne formulovaný zákaz si nedovolil vykonať ani sám antikrist Klement Gottwald, Rudolf Slánsky, či ich učiteľ Jozef Vissarionovič Dzugašvili –Stalin počas ich najväčšieho socialistického triumfu. Aj v tomto prípade žiak predčil učiteľa.

Ako má prosím rozoznať katolícky kňaz alebo biskup nebezpečie smrti u kajúcnika? Veď všetci ľudia sú smrteľní a miesto a časť tejto súčasti života nevie určiť nik z nás ľudí. Ako si môže zobrať na svoje svedomie biskup alebo kňaz odmietnutie vykonať Sviatosť Svätej spovede kajúcnikovi, keď o to požiada a takýto zločin odôvodniť tým, že mu to zakázal svojim aktom štátny úradník. Veď kajúcnik žiadajúci Sviatosť pokánia nemusí vykazovať žiadne príznaky prichádzajúcej smrti! Môže byť úplne zdravý a plný síl a ihneď po odchode z udelenej sviatosti ho môže zraziť auto alebo ho v Bratislave môže zraziť električka (ako sa to o právnikoch hovorí s dešpektom).

Žiaden biskup a ani kňaz si nezoberie na svedomie konanie namierené proti Milostivému Pánu Bohu, kódexu Kánonického práva a ani proti civilnému právu vyjadreného ustanoveniami Ústavy SR a záväznými medzinárodnými zmluvami, aj keď mu to nariadil prezident SR, nie to štátny úradník okresnej úrovne!

II.

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky v predchádzajúcim bode I. sme uviedli v čom vidíme protizákonnosť a protiústavnosť aktov citovaných štátnych úradníkov. Ich konanie má ale aj iný kontext porušovania všeobecne záväzných pravidiel. Citovaní úradníci sú štátnymi zamestnancami a vzťahujú sa na nich ustanovenia zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe.

Dovolíme si odcitovať ods. 1 písm. a) a písm. b) paragrafu 111 zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe s názvom : „Povinnosti a obmedzenia štátneho zamestnanca“

„1/ Štátny zamestnanec je povinný:

a) dodržiavať Ústavu Slovenskej republiky, právne záväzné akty Európskej únie, právne predpisy Slovenskej republiky, služobné predpisy a ostatné vnútorné predpisy pri vykonávaní štátnej služby, uplatňovať ich s náležitou odbornou starostlivosťou a rešpektovať a chrániť ľudskú dôstojnosť a ľudské práva,

b) vykonávať štátnu službu politicky neutrálne a nestranne a zdržať sa pri vykonávaní štátnej služby všetkého, čo by mohlo ohroziť dôveru v nestrannosť vykonávania štátnej služby a dôveru v objektívnosť jeho konania a rozhodovania,“

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky ako citovaní štátni úradníci v pozícii regionálnych hygienikov v danej miestnej príslušnosti dodržiavali svoje povinnosti zakotvené v § 111 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v súvislosti s aktmi ktoré vydali a sú uvedené v bode A tohto podania?

Podľa nášho názoru citovaní štátni úradníci v pozícii regionálnych hygienikov v danej miestnej príslušnosti, ako štátni zamestnanci v pozícii regionálnych hygienikov svojimi aktmi uvedenými v bode A tohto podania porušili všetky povinnosti zakotvené v § 111 ods. 1 písm. a) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe. Porušili všetky objekty chránené touto normou.

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky, ako citovaní štátni úradníci v pozícii regionálnych hygienikov v danej miestnej príslušnosti, ako štátni zamestnanci v pozícii regionálnych hygienikov dodržiavali svoje povinnosti zakotvené v § 111 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. o štátnej službe v súvislosti s aktmi, ktoré vydala a sú uvedené v bode A tohto podania?

Podľa nášho názoru citovaní štátni úradníci v pozícii regionálnych hygienikov v danej miestnej príslušnosti, ako štátni zamestnanci v pozícii regionálnych hygienikov svojimi aktmi uvedenými v bode A tohto podania porušili povinnosti zakotvené v § 111 ods. 1 písm. b) zákona č. 55/2017 Z. z. minimálne v tom, že ohrozili dôveru v nestrannosť vykonávania štátnej služby a dôveru v objektívnosť jej konania a rozhodovania.

C

Na kontrolu, dodržiavanie a vynucovanie aktov uvedených v bode A tohto podania bol vyťažovaný Policajný zbor SR, Mestské polície, boli vedené správne konania a ľudia boli sankcionovaní a finančne poškodzovaní v priestupkových konaniach.

D

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky citovaní štátni úradníci v pozícii regionálnych hygienikov svoje akty uvedené v bode A tohto podania opierajú o ustanovenia § 6 ods. 3 písm. e), § 48 ods. 4 písm. d), e), z) a § 59b zákona č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a o zmene a doplnení niektorých zákonov. Ani jeden z citovaných zákonných ustanovení im neumožňoval a neumožňuje konať protizákonne a protiústavne. V SR platí zákaz majorizácie.

Autoritatívne rozhodnutie štátneho úradníka, ktorým priamo zakazuje vykonávať práva a oprávnenia chránené medzinárodnou zmluvou, medzinárodným dohovorom o ľudských právach, Ústavou SR, zákonmi SR by nemali byť ani na Slovensku akceptované. Každý takýto akt urobený v rozpore s právomocou a pôsobnosťou danej úradníkovi zákonom s konkrétnym obsahom vydal konkrétny úradník v konkrétnom čase a mieste. Konanie úradníkov je zadokumentované v štátom vedenom registri.

Podľa nášho názoru sú citované akty štátnych úradníkov uvedené v časti A tohto podania v rozsahu uvedenom v časti B tohto podania z dôvodov tam uvedených nezákonné.
Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky. Podľa nášho názoru by sa nezákonnosť nemala stať pravidlom. Dokonca pravidlom, ktoré pod sankciou vymáha „podvedený“ štát. Tak ako sa to stalo vo viacerých prípadoch, kedy plnenie takýchto aktov bolo preverované políciou a príslušnými regionálnymi úradmi verejného zdravotníctva, bez ohľadu či došlo k uznaniu viny!

Štátny úradník nesmie konať v rámci pracovnej doby a svojej pôsobnosti (ani mimo nej) v rozpore so zákonmi štátu, v ktorom vykonáva svoju štátnu službu. V opačnom prípade štát „zabíja“ sám seba.

Dávame do pozornosti, že na porušovaní práv katolíkov spôsobom uvedeným v bode A tohto podania sa podľa našich zistení nezúčastnili všetci úradníci v postavení regionálnych hygienikov. Ide o štátnych úradníkov vykonávajúcich svoju funkciu v úradoch verejného zdravotníctva so sídlom v Trnave, Dunajskej Strede, Galante, Bojniciach, Topoľčanoch, Nových Zámkoch, Martina, Poprade, Prešove, Vranove nad Topľou, Starej Ľubovni, Košiciach, Michalovciach, Rožňave a Spišskej Novej Vsi. Z celkového počtu 36 úradníkov sa 15 zdržali konania, ktoré vytýkame ich rovnocenným kolegom v tomto podaní. Regionálnym hygienikom, ktorý sa nezúčastnili perzekučnému konaniu voči katolíkom z úprimného srdca ďakujeme.

Prosíme Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o ochranu, skupinových práv občanov Slovenskej republiky, ako aj o ochranu práv vrátane základných ľudských práv jednotlivcov žijúcich v Slovenskej republike pred ich porušovaním zo strany štátu prostredníctvom štátnych úradníkov konaním v rozpore s platným právom v Slovenskej republike.

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky podľa nášho názoru aktmi štátnych úradníkov uvedenými v časti A tohto podania v rozsahu časti B tohto podania došlo k priamemu poškodeniu a zamedzeniu uplatňovať a vykonávať práva rímskokatolíckej Cirkvi ako takej, k zamedzeniu uplatňovať a vykonávať práva jednotlivým biskupom, kňazom aj laikom spoločenstva rímskokatolíckej Cirkvi (každý jeden katolík), pričom sú tieto práva chránené medzinárodnou zmluvou, ktorou je Slovenská republika viazaná ako aj Ústavou Slovenskej republiky a aj jej zákonmi. Považujeme to za škodu v zmysle § 124 ods.1 trestného zákona.

Žiadame Generálneho prokurátora Slovenskej republiky o prešetrenie či citovaní štátni zamestnanci vo funkciách regionálnych hygienikov svojimi aktmi uvedenými v tomto oznámení a v smere v ňom uvedeným nenaplnili znaky skutkovej podstaty trestných činov verejných činiteľov upravených v § 326 a § 327 Trestného zákona prípadne iných trestných činov uvedených v Trestnom zákone vzťahujúcich sa na ich činnosť.

Predpokladáme, že funkcia Generálneho prokurátora Slovenskej republiky, ako strážcu zákonnosti v Slovenskej republike nie je len formálna, slúžiaca na deklarovanie jej existencie pred verejnosťou, ale napĺňa aj svoj materiálny základ.

Vážený pán Generálny prokurátor Slovenskej republiky dovoľujeme si Vás požiadať o informovanie, ako s týmto podnetom bolo naložené.

Dôkazy, o ktoré opierame toto podanie, sú uvedené v:

  • Ústave Slovenskej republiky,
  • Základnej zmluve medzi Slovenskou republikou a Svätou stolicou podpísanej 24. novembra 2000 vo Vatikáne a ratifikovanej Slovenskou republikou,
  • Trestnom zákone,
  • Trestnom poriadku,
  • Zákone č. 55/2017 Z. z. o štátne službe,
  • Zákone č. 355/2007 Z. z. o ochrane, podpore a rozvoji verejného zdravia a vo
  • Vestníku vlády Slovenskej republiky.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 17. februára 2023.

RNDr. Andrej Trnovec, predseda Slovenskej rady

Ing. Jozef Sásik, výkonný predseda

Ing. Miroslav Faktor, PhD., člen Slovenskej rady

Ing. Viliam Zopp, tajomník

TK SĽS-230303