Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Pozvánka na spomienku

994

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku si Vás dovoľuje úctivo pozvať na pietnu spomienku, 18. augusta 2019 v Ružomberku, ktorá sa začne Sv. omšou vo farskom kostole sv. Ondreja o 10-tej hodine a bude pokračovať na námestí Andreja Hlinku príhovormi hostí a ukončená bude kladením vencov a prehliadkou mauzólea Andreja Hlinku.

Pietna spomienka bude venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, národovcovi, politikovi, filantropovi, publicistovi, prekladateľovi, rečníkovi, organizátorovi slovenského národného života – Otcovi národa.
Bude venovaná človeku, ktorý svoj život venoval úsiliu o zlepšenie sociálneho postavenia ľudí, človeku, ktorý založil spolok striedmosti, úverový a potravinový spolok, človeku, ktorý na zvýšenie povedomia, vzdelanosti i sebavedomia národa organizoval osvetové prednášky a divadelné predstavenia.
Bude venovaná človeku, ktorého ideálom bol veriaci, ekonomicky sebestačný, národne uvedomelý a vzdelaný Slovák a ktorý bojoval proti úžere, korupcii a národnému útlaku.
Bude venovaná človeku, ktorý zakladal Ľudovú banku.
Bude venovaná zakladateľovi Katolíckej ľudovej strany Uhorského kráľovstva, členovi vedenia Slovenskej národnej strany i zakladateľovi a predsedovi Slovenskej ľudovej strany.
Bude venovaná zakladateľovi Slovenskej národnej rady i Kňazskej rady na Slovensku.
Bude venovaná zakladateľovi slovenskej kníhtlačiarne Lev, mesačníkov Ľudové noviny a Duchovný pastier, denníka Slovák, publicistovi v Katolíckych novinách, zostavovateľovi vzdelávacích brožúr, spevníkov i modlitebných knižiek a prekladateľovi Starého zákona do slovenčiny.
Bude venovaná kňazovi suspendovanému od farského úradu i od výkonu kňazského povolania maďarskou vrchnosťou a politickému väzňovi československej vlády.
Bude venovaná účastníkovi mierovej konferencii v Paríži i tvorcovi Martinskej deklarácie.
Bude venovaná členovi výboru Matice slovenskej a predsedovi Spolku sv. Vojtecha.
Bude venovaná rímskokatolíckemu kňazovi, farárovi, pápežskému komorníkovi a apoštolskému protonotárovi.
Bude venovaná poslancovi mestského zastupiteľstva i predsedovi poslaneckého klubu v pražskej Snemovni.
Bude venovaná tvorcovi modelu federalizovania Uhorského kráľovstva na kráľovstvá národné i federalizácie československého štátu.
Bude venovaná človeku, ktorý budoval slovenský stavovský štát s kresťanským štátnym zriadením na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.
Bude venovaná človeku vyhlásenému slovenským zákonodárnym zborom, slovenského štátu 39 i slovenského štátu 93, Otcom národa.

Andrejovi Hlinkovi (*27. IX. 1864 – †16. VIII. 1938)

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

V Bratislave 2. augusta 2019.

Ing. Jozef Sásik, výkonný predseda
RNDr. Andrej Trnovec, predseda SR SĽS