Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

SLOVENSKO PREČ zo SCHENGENSKÉHO PRIESTORU

1 384

HRANICE

21. decembra 2007 podpísalo Slovensko zmluvu o vstupe do Shengenského priestoru. Národ jasal, výskal od radosti, po desaťročiach boľševickej totality a obmedzeného pohybu sa mohol voľne pohybovať po Európe. S nadšením kričal národ „sloboda a voľnosť “, ale v tej eufórii sme nevideli a nedokázali rozoznať druhú stranu mince. Tá pomyslená sloboda a voľnosť je dvojtvárna, je to dvojsečná zbraň a autor myšlienky otvorených hraníc vedel veľmi dobre, že čo robí, veľmi dobre vedeli sionisti, že čo urobia s davom tieto dve čarovné slovíčka sloboda – voľnosť. Dav zaslepený, ohúrený sa poslušne rozbehol po Európe, poslušne a s nadšením počúval falošných krikľúňov a ich jalové reči, ale nevnímal, klapky na očiach im bránili v rozhľade a zloduchovia si šúchali a stále šúchajú ruky.
Lebo oni dobre vedia, že čo sa v skutočnosti skrýva za zrušením hraníc, za voľným pohybom osôb, za slovami voľnosť a sloboda. Dobre vedia, že otvorenie hraníc je súčasťou ich plánu na podrobenie si Európy, na podrobenie si Slovákov, dobre vedia, že otvorené hranice im napomáhajú v súvislosti s migračnou krízou, ktorá je taktiež ich dielom. Migračnú krízu vyvolali, platia a organizujú ju. Prečo z Afriky do Európy ? Prečo tie národy neprijmú africké, arabské a moslimské štáty ?
V každom prípade je potrebné, je nutné, aby si Slovensko, teda predstavitelia uvedomili hrozbu a obnovili sa hranice a hraničné kontroly. Povinnosťou štátu je chrániť životy, zdravie a majetok slovenského ľudu. Voľný pohyb osôb znie síce veľmi pekne, ale je to hrozba, je to nebezpečenstvo. Hranice uzavrieť, strážiť a každého, kto chce vstúpiť na naše územie skontrolovať, evidovať. Priorita je bezpečnosť národa, stráženie hraníc a hraničné kontroly, neznamená brániť slovenskému obyvateľstvu vycestovať za hranice. Voľný, nekontrolovaný pohyb osôb je vysoké bezpečnostné riziko.
Rovnako ako aj tzv. integrácia utečencov na Slovensku je neprípustná. Je neprípustné miešať kultúru Slovákov, tradície, vieru a životný štýl, priestor s niečím nezlučiteľným. Arabské, africké a islamské štáty sa s našou kultúrou, spôsobom života, vierou a spôsobom myslenia, cítenia a vnímania života, nikdy nemôžu zlúčiť v jedno. Je presne to isté, ako keby sme chceli zmiešať vodu s olejom.
Náš pohľad na život a smrť, na lásku, vieru, naše myslenie a cítenie je nezlučiteľné s myslením islamistov, arabov a afričanov. Tu nie je miesta pre nich, toto je naša zem, zem slovenská, zem Slovenov, zem s vierou v nášho Boha, zem našej kultúry a tradície. Toto je zem našich otcov, našich predkov a nie je tu miesta pre cudzích. Predstavitelia štátu nemajú právo nasilu nám vnucovať, niečo, čo je pre nás cudzie, nemajú právo robiť niečo také, len preto, aby sa zapáčili cudzím a išli proti svojmu národu. Pokiaľ majú také snahy, tak zlyhávajú, neplnia si povinnosti a preto nemajú čo robiť vo svojich funkciách a mali by o tieto funkcie prísť.
Je neprípustné, aby predstavitelia štátu hazardovali so životmi slovenského národa, je to zrada na národe, je to hrdelný zločin a preto musia byť slovenským národom pozbavení týchto funkcií.
Pozbavený funkcie by mal byť Kiska, Fico a Danko, nie sú spôsobilí vykonávať svoje funkcie ústavných činiteľov, sklonili sa k despotizmu, mamone a vlastizrade, jeden úžerník a vojnový štváč, ďalší iluzionista a politický kôň finančných skupín a tretí je len privatizačným hlúpym deckom. Ani jeden z nich nie je autoritou, nie sú prirodzenou, mravnou a morálnou autoritou. Ich záujmom nie je spoločné dobro, dobro národa, ale ich osobné ambície a služba cudzím a nie svojmu národu. A pre tieto dôvody nemajú miesta vo svojich funkciách, samozrejme, že toto o čom píšem je len časťou ich neschopnosti, oni celkovo nemajú čo hľadať vo svojich funkciách. Zlyhávajú na celej čiare. Veď Slovensko, slovenské územie, patrí národu slovenskému a nie štátu, nie cudzím. Je to majetok celého národa a každý, kto vlastní nejaký majetok si ho svojím spôsobom chráni.

Nájde sa na svete taký gazda, ktorý nemá svoje gazdovstvo, svoj hospodársky dvor oplotené, chránené pred cudzincami, zlodejmi, špekulantmi ?
Nájde sa na svete taký gazda, ktorý pustí na svoje územie cudzích, ktorí ohrozujú jeho rodinu, jeho zamestnancov, na živote, zdraví a majetku ? Existuje taký gazda, ktorý nechá cudzími ničiť svoju kultúru, tradíciu a vieru ?
Nájde sa taký gazda na svete, na ktorého hospodárskom dvore chodí kto chce, robí si čo chce a využíva gazdove pozemky na svoje obohatenie ?
Nájde sa taký hlúpy gazda, ktorý dáva svoje peniaze iným gazdom a oni rozhodujú, že koľko mu potom dajú a oni rozhodnú, že na čo môže peniaze gazda použiť ?
Nájde sa na svete tak hlúpy gazda, ktorý si na svojich poliach nepestuje to čo potrebuje, alebo nepestuje vôbec, že nechová stáda oviec, dobytka a z toho nerozvíja potravinový priemysel, lebo mu to nakázali ostatní gazdovia ? Miesto využitia svoje pôdy na tieto účely, nechá úrodnú pôdu zastavať fabrikami a automobilkami, ktoré patria cudzincom, existuje na svete taký hlúpy gazda ? Taký hlúpy, že na svojom si nič nevyprodukuje, ale dováža z celého sveta ?
Nájde sa na svete tak hlúpy gazda, ktorý svoje gazdovstvo nepoužíva na to, aby dal svojim čeľadníkom prácu a tým aj sebestačnosť a samostatnosť, ale aj rozvoj jeho gazdovstva ?
Ešte by sa dalo toho dosť popísať o hlúpom gazdovi a o tom aké hlúposti, nelogické a proti prirodzenosti namierené veci robí.
Ten “ gazda a gazdovstvo “ je Slovensko a cudzí gazdovia je EÚ. Presne toto robí EÚ Slovensku a slovenskému národu, samozrejme, že pričinením “ slovenských “ vlastizradcov, antislovákov !

Aj táto časť škodlivého obdobia pre slovenský národ potrebuje zmenu a to poriadnu. Ohrozenie je veľké a čas sa kráti, je nutné, aby konečne srdcom Slovák, dostal moc od národa, ktorému bude verne slúžiť, na ktorý nedá dopustiť a ktorý bude ochraňovať. Takého roduverného Slováka, ktorý nebude počúvať zradné a lákavé reči cudzích, ktorý sa nenechá zlomiť vyhrážkami a jeho najvyšším záujmom bude spoločné dobro – dobro slovenského národa.