Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k voľbe prezidenta [Prevolanie k slovenskému národu].

564

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 22. októbra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08102201: Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 22. X. 2008 prijalo toto

Prevolanie k slovenskému národu:

Bratia, sestry, občania našej milovanej Slovenskej republiky, Nastal čas uvedomenia si, že hlavnou úlohou a cieľom rímsko katolíckych duchovných nie je uzamknutie sa v kostoloch a obmedzenie vlastnej misijnej činnosti na liturgickú činnosť. Encyklika o robotníckej otázke ako i Encyklika o obnovení spoločenského poriadku podľa evanjelia jasne hovoria o tom čo je potrebné urobiť v boji proti socializácii spoločenského poriadku. Pokiaľ by náš národ potreboval iné vzory, ktoré nepochádzajú z jeho rodu nech sa inšpiruje cyperským arcibiskupom Makariosom III., ktorý bol sedemnásť rokov prezidentom Cyperskej republiky a to až do invázie Grécka v roku 1977, alebo biskupom Lugom, ktorý sa stal 15. VIII. 2008 prezidentom Paraguaja, hoci až po jeho laicizácii, aby sa predišlo rozporu s paraguajskou ústavou. Nemenším vzorom pre Slovenskú ľudovú stranu je súčasný monarcha jedinej Cirkvi. Prezident Slovenskej republiky je navrhovaný a volený jej občanmi a nie zástupcami občanov a je na slovenských občanoch ako sa bude ďalej formovať Slovenská republika a ako ju bude formovať osobnosť, ktorá ju bude navonok zastupovať a reprezentovať. Táto ťarcha ale leží aj na politických a občianskych zoskupeniach, reprezentujúcich občanov, ktoré majú v svojich názvoch a programoch slová kresťanstvo, národ a sociálny.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-08102201