Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

VOJNA PROTI ISIL NIE JE VOJNOU SLOVENSKA

1 222

Predstavitelia Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, nesúhlasia a dôrazne protestujú proti zahraničnej politike Slovenska v súvislosti s vojnou proti ISIL a s členstvom Slovenska v NATO !

Toto nie je vojna Slovákov, Slováci sa do toho nemajú čo starať a Slovensko nemá miesta v NATO. Slovensko a Slováci nie sú národom dobyvačným a kolonizačným. Je účasť Slovenska v akejkoľvek vojne proti štátom, ktoré sa nijako neprevinili voči Slovensku, ktoré Slovensko neohrozujú, vôľou a záujmom slovenského ľudu ?  Je účasť Slovenska vo vojnách v záujme slovenského národa ? Určite nie, ale určite je to záujem cudzích štátov, cudzích mocností. Ani dôvody vzniku tejto vojny idú mimo Slovenska, Slovensko nikdy neviedlo násilnú, dobyvačnú, zahraničnú politiku, ako Francúzsko, Anglicko, Izrael a USA. Okrem toho, že si tieto agresívne štáty privlastnili nerastné bohatstvá krajín, ktoré boli, alebo stále sú ich kolóniami, tak touto kolonizáciou dosiahli aj to, že ich štáty už nie sú národnými, ale multikultúrnymi. Národy, kultúry sa zmiešali, náboženstvá sa rozšírili, ako aj náboženstvo, ktoré vládne v ISIL. Slováci nikdy a nikde nevraždili domorodé obyvateľstvo, nikdy si násilím neprivlastnili cudzie územia ako svoje kolónie a nekradli bohatstvá týchto zemí. Slováci nikdy neviedli a nevedú náboženskú vojnu, tak ako vyššie spomenuté štáty. Za vznik celosvetového terorizmu nesú plnú zodpovednosť vyššie spomínané štáty a teraz vo vojne proti terorizmu sú im potrební Slováci ? 

Slovensko nemá žiadne dôvody na účasť v tomto konflikte, ani v konflikte pri hraniciach Ruska, tam slovenskí vojaci nemajú čo robiť. Ja už načase, aby slovenský ľud povedal NIE, účasti v týchto vojnách a povedal STOP členstvu Slovenska v NATO. Nech si následky svojej agresívnej, okupačnej, násilnej zahraničnej politiky, pekne nesú štáty za to zodpovedné a Slovensko nech do toho neťahajú. Nech si pekne znášajú tieto následky. Potrebujeme našu vlastnú, slovenskú armádu, ktorej poslaním bude ochrana Slovenska a slovenského ľudu a nie, aby slovenskí vojaci hájili záujmy cudzích a umierali za cudzích.

[iframe src=“http://www.mod.gov.sk/39734-sk/slovensko-sa-chce-zapojit-do-boja-proti-isil-a-vojakov-planuje-opat-vyslat-aj-do-pobaltia/“ width=“100%“ height=“2000″]