Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Označenie prehľadávania

ľudák

Ďakujeme

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., ďakuje