Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Andrej Trnovec – TASR

1 050

Kandidát na bratislavského župana, RNDr. Andrej Trnovec, odpovedal, 29. septembra, na otázky TASR:

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na post predsedu BSK?
Stále stúpa potreba angažovaných občanov, ktorí sa neskrývajú buď za deklarovanú nezávislosť od nedefinovateľného, alebo za stranícky záujem. Aj na úrovni župy je potrebný politik hľadiaci na záujmy a potreby kolektívu – slovenského ľudu. Ľudia musia raz odmietnuť tých, ktorí voličom ponúkajú presne to čo im nariadi politický marketing, tých ktorí ponúkajú iba ľúbivé gestá,
pretože agentúra vyhodnotila, že pokiaľ verejne podajú ruku tomu a posadia kvetinku tam tak vzrastie ich šanca na zvolenie. Je potrebné -odmietnuť- nositeľov pozlátok a mimikier. Básničku recitovať sa môže naučiť hocikto, ale ako sa bude politik k Vám správať po recitačnom večierku? Nekonať dobro naoko a verejne. Ľudia musia rozpoznať, že najpodstatnejší je konateľ (okato nereprezentovaného) dobra, ktoré nevystavuje na obdiv.
V podstatnom jednota, v nepodstatnom voľnosť a vo všetkom láska.
Obdobne by ľudia nikdy nemali voliť nezávislého kandidáta, pretože tu už nie je absolútne žiadnych pochýb o neúprimnosti. Koho chce zastupovať, akú skupinu občanov, aké názory, alebo predstavuje iba okiadzanú nespokojnosť bez riešení, bez zásad? Reprezentuje akúsi beztvarú masu, či ako Janus – nech každý v ňom vidí čo vidieť potrebuje? A ak má nakoniec podporu akejsi strany reprezentuje iba jej riešenia, ale nie jej názory a strana tak vyjadruje, že on sa hodí na všetko?
A čo sa týka predstaviteľov iných strán. Jedine ľudáci/ľudovci sú schopní práve pre myšlienky, ktoré reprezentujú opätovne zjednotiť slovenský národ k práci pre spoločné dobro. Jednotlivci v národe si musia uvedomiť, že opäť stoja na hrane dejinných udalostí a zjednotiť sa pod jednou vlajkou spoločného záujmu národa. Žiaden triedny boj, ani medzi mladými a starými, mužmi a ženami, zamestnancami a zamestnávateľmi, medzi žiadnymi vrstvami spoločnosti. Žiadna demokracia bez stavovského
princípu, žiadna sloboda bez zodpovednosti, žiadne právo bez spravodlivosti, žiadna nadradená arogancia, ale slušnosť a spravodlivosť.

Podotýkam, že sme, ako strana, museli reagovať na politické mimikry a obdobne ako v minulom storočí sa musela Slovenská ľudová strana premenovať na HSĽS, pretože systém nasadil do súboja lidovcov, tak aj dnes sa musela SĽS premenovať na Slovenskú ľudovú stranu Andreja Hlinku, aby voličovi opätovne zdôraznila, že nie je veru ľudákom ten, kto si premenuje kúpenú stranu na stranu ľudovú, a ani ten kto nežije princípmi slovenského ľudáctva.

2. Považujete svoje skúsenosti za dostatočné na vedenie BSK?
Áno. Pokiaľ ide o BSK, tak BSK je špecifický oproti iným krajom len tým, že sa na jeho území nachádza hlavné mesto štátu, v ostatných parametroch sa spôsoby riešenia problémov musia zhodovať, nakoľko sú rozdielne len čo sa týka intenzity a rozsahu.

3. Ktoré sú podľa Vás v súčasnosti najpálčivejšie problémy kraja?
Najpálčivejším problémom kraja sú nedisponibilné zdroje, inými slovami neschopnosť zosúladiť záujmy jednotlivých štruktúr naprieč politickým, hospodárskym a občianskym spektrom a možnosť využitia zdrojov v čase, keď sú potrebné. Mojou úlohou bude zosúladiť potreby spoločenstva ľudí s egoistickými záujmami jednotlivcov a skupín.

4. Ktoré sú Vaše programové priority v oblasti zdravotníctva, školstva, dopravy a cezhraničnej spolupráce?
Mojou programovou prioritou je pracovať v súlade so zákonom v prospech občanov Slovenska na úrovni župy. Nebudem nikdy sľubovať to čo nie je v mojej kompetencii, ale prvoradým cieľom bude zbaviť sa akýchkoľvek dlhov a záväzkov voči neštátnym, alebo zahraničným subjektom. Mojim cieľom je aby môj nástupca mal ľahšiu pozíciu pri napĺňaní požiadaviek ľudí. Štátna doktrína sa musí presadzovať aj na úrovni župy, pretože župa nemôže byť v disharmónii so štátom – to sa týka tak školstva, či
zdravotníctva ako i cezhraničnej spolupráce. Dopravná štruktúra musí fungovať napr. tak ako krvné riečište, kde my máme na starosti žilky a štát tepny.

5. Ako vnímate súčasné fungovanie úradu BSK ?
Vzhľadom na skutočnosť, že iba voľby ukážu do akej miery vyhovuje súčasné fungovanie župy ľuďom a že mojou úlohou je byť predstaviteľom župy a oporou jej zamestnancov ako i sprostredkovateľom vôle poslancov župy a v neposlednom rade aj sprostredkovateľom a koordinátorom vôle/požiadaviek komunálnych poslancov musím konštatovať, že toto je síce moja predstava, ktorú ľuďom ponúkam, čo ale nemusí byť požiadavka ľudí, ktorí nechápu a nechcú chápať politiku a napriek tomu sa zúčastnia volieb.

6. Máte už pripravené personálne obsadenie úradu BSK v prípade víťazstva vo voľbách?
Zatiaľ nemám referencie o neschopnosti zamestnancov župy a pokiaľ sa aj zamestnanci stotožnia s mojimi predstavami, bude záležať skôr na poslaneckom zbore. Výsledkom žiadnych volieb by nemala byť výmena spoľahlivého administratívneho aparátu.

 

S pozdravom,

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

 

Andrej Trnovec <trnovec@hsls.sk>
predseda SR SĽS