Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ďakujeme

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., ďakuje