Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ing. Marian Kňažko – životopis

0 663
Ing. Marian Kňažko

Narodil sa v Považskej Bystrici v máji 1964, kde v roku 1982 zmaturoval na SPŠS-strojníckej, odbor strojárska technológia.
V rokoch 1982-83 pracoval ako robotník v Považských strojárňach, neskôr ako technológ a konštruktér. V rokoch 1962-85 absolvoval základnú vojenskú službu na protilitadlovej obrane v Jihlave. Absolvoval VŠD v Žiline, fakulta Strojársko-technologická, odbor priemyslové inžinierstvo v rokoch 1985-89. V rokoch 1989-91 pracoval v Považských strojárňach ako konštruktér, neskôr pracovník OTK-oddelenie technickej kontroly, od júla 1991 pracoval v médiach, okresné noviny Cieľ v Žiline, krajské noviny Azet v Banskej Bystrici, od 1993 Zmena v Bratislave až do roku 1997. V rokoch 1997-2007 bol pracovníkom Matice slovenskej, predseda Odboru mladých matičiarov, redaktor SNN, redaktor TV relácie matičné POHĽADY v STV 2, od 2008 súčasne redaktor mestskej televízie ITV v Považskej Byýstrici do 2010 a od školského roku 2013/14 stredoškolský učiteľ, najprv v Žiari nad Hronom, potom v Banskej Bystrici a od 2018 v SOŠ Jana Antonína Baťu v Partizánskom až dodnes.