Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k 100. výročiu černovskej tragédie.

812

cernova

Černová je pre Slovenskú ľudovú stranu majákom hrdinstva a odvahy prostých Slovákov v časoch najtuhšej maďarizácie, ale zároveň i vážnym varovaním, že slovenský národ už nemôže znášať príkoria a krivdy, ktoré mu v hojnej miere prinieslo 19. aj 20. storočie.

Pripomenutie si černovskej tragédie sa nedá obísť bez odsúdenia násilnej maďarizácie Slovákov v Uhorsku a uplatňovania si nárokov Maďarska na cudzie územie. Tieto neprípustné tendencie majú pokračovanie v legislatíve súčasnej Maďarskej republiky, kde nie je trestným činom požadovanie revízie štátnych hraníc na úkor svojich susedov.

V tomto kontexte nie je vytvorenie Maďarskej gardy iba vnútornou maďarskou záležitosťou, pretože poučení dejinami vieme, že predchodcovia tohto militantného zoskupenia podnikali aktivity individuálneho a kolektívneho teroru na územiach okolitých štátov, neštítiac sa ani vrážd. Krajne pravicové tendencie v Maďarsku ostro kontrastujú so slovenskou realitou, kde sa za extrémizmus pokladá triezve prebúdzanie a posilňovanie národného povedomia, ako aj prirodzená ochrana slovenských národných záujmov.

Pravdivá pamäť národa si vyžaduje  objektívne posúdenie slovenských dejín, prvej Slovenskej republiky, ako aj prínosu a zásluh Slovenskej ľudovej strany v dejinách. Obhajobu slovenských národných a štátnych záujmov a ucelené neskreslené utváranie slovenského povedomia nemožno stavať na nekritickom čierno-bielom videní našich a svetových dejín.

Je vážnym varovaním, že oslabovanie slovenského štátneho a národného povedomia vedie k duchovnej a kultúrnej nadradenosti maďarských záujmov aj v jazykovo zmiešaných regiónoch južného Slovenska.

Nikdy viacej potláčanie slovenských  záujmov na Slovensku!

Nech žije suverénny slovenský národ, ktorý sa cez úskalia vekov dožil slobodnej slovenskej štátnosti!

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-071025