Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Ďakujeme

1 311

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., ďakuje svojim voličom.

Hlinkovci, ľudovci ďakujú svojim voličom, pretože je ťažké dôverovať a pevne zotrvávať vo viere v jame levovej.

Od roku 1989, po obnovení činnosti, proti ľudovcom stáli vždy veľmi silné záujmy, ktoré predstierali zásadové hodnotové postoje ľudovcov. Mnohé tieto zoskupenia mali a majú veľké majetkové krytie a niektoré sú iba marketingovými produktami, vytvorenými na základe sociologických a politologických prieskumov.
Po každých voľbách dochádza k prehodnoteniu existencie takýchto podenkových strán, v závislosti od toho či systém dokázal zabezpečiť finacovanie ich činnosti do ďaľších volieb cez štátne príspevky, alebo nie. A pred každými voľbami taktiež dochádza k vytváraniu nových podenkových strán, ktoré sú politologicky, sociologicky i marketingovo veľmi umne pripravené na odpútavanie voličov a rozmeľňovanie potenciálu veriacich.
Väčšina veriacich rozptýlených v rôznych stranách si už viac ako tri desaťročia neuvedomuje, či nepripomína Lóta. Ba práve naopak. Hoci sami sa nachádzajú v Sodome, neutekajú z nej, ale lákajú do nej ďaľších kresťanov. A tak sú veriaci rozptýlení v rôznych stranách a sú presvedčení ako je v Sodome dobre. Toto sa začalo už v roku tzv. nežnej revolúcie kooptovaním nových poslancov do vtedajších zákonodárnych orgánov štátu tzv. kresťanskými politikmi, ktorí už vtedy mali veľmi úspešne vypracovaný systém mimikier.
Dúfame a veríme stále, že si veriaci uvedomia, že Sodomu nezmenia, ale že musia byť súčasťou Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku, ak chcú lepšie Slovensko.
Nie Slovensko len pokrokovejšie, technicky vyspelejšie, ale aj hodnotovo jasne zakotvené.
Slovensko také, aby sa po každách voľbách nemusela vytvárať vláda, ktorá pred prvým zasadnutím vyhlási, že riešenie hodnotových otázok odkladá na budúcnosť.

Našim vodcom nie je Moše Schreiber (Chatam Sofer), Moses Mordechai Marx Levy, Tomas Hill Green, alebo V. I. Lenin, ale Ježiš Kristus.

Na stráž na obranu za tú našu domovinu!
Za Boha život, za národ slobodu!
Verní sebe, svorne napred!