Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Dôvody nepodpísania zápisníc o výsledkoch volieb do orgánov samosprávnych krajov.

489

Domnievam sa, že voľby do orgánov samosprávnych krajov neprebehli v súlade s volebným zákonom, opierajúc sa najmä o uznesenia Ústrednej volebnej komisie č. 39 a 47.

V Bratislave 15. novembra 2009

 

Stav nevšímavosti k duchovným veciam je alarmujúci. Pokiaľ morálka a etika nebudú mať váhu ani pri uplatňovaní politických práv, budeme sa domnievať, že voľby neprebiehajú v súlade s prirodzeným právom.

V Bratislave 29. novembra 2009

RNDr. Andrej Trnovec

TK SĽS-091129