Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Otvorená žiadosť a výzva na odsúdenie terorizmu.

446

P.T.
Prezident SR
Predseda vlády
Generálny prokurátor
Minister vnútra
Parlamentné politické strany

Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada o odsúdenie terorizmu.

Vážený pán prezident Slovenskej republiky,
Slovenská ľudová strana Vás týmto dôrazne žiada aby ste sa dištancovali od skupinky maskovaných teroristov, ktorí verejne za podpory polície a samosprávnych orgánov Bratislavy- Starého mesta vyzývali, 1. februára 2007 na námestí SNP, na lynčovanie a zavraždenie vysokého predstaviteľa katolíckej cirkvi.

Vážený pán predseda vlády Slovenskej republiky,
Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada aby ste sa dištancovali od podpory teroristických organizácií, ktoré otvorene a beztrestne vyzývajú na dokonanie trestných činov a ktorých príslušníci sa hlásia k Vašim ideovým myšlienkam.

Vážený pán Generálny prokurátor,
Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada aby ste verejne povedali aké kroky ste urobili na ochranu zákonnosti a ústavného zriadenia, tak aby sa v hlavnom meste Slovenskej republiky nemohli už naďalej pohybovať beztrestne zamaskovaní teroristi verejne vyzývajúci na zabitie človeka.

Vážený pán minister vnútra,
Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada o vykonanie opatrení nielen v polícii, aby už nemohlo dôjsť k podozreniu o spolupráci a koordinácií činnosti maskovaných teroristov s policajnými orgánmi Slovenskej republiky.

Vážení predsedovia parlamentných politických strán,
Slovenská ľudová strana Vás dôrazne žiada aby ste sa uvedenou situáciou zaoberali na dnešnej schôdzi Národnej rady Slovenskej republiky a odmietli snahy maskovaných teroristov, nech už by mali podporu akejkoľvek skupinky, o ovládnutie politickej situácie na Slovensku.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-070201