Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Otvorený list ministrovi zahraničných vecí a európskych záležitostí slovenského štátu.

726

Etiam oblivisci, quid sis, interdum expedit

Vážený pán minister zahraničných vecí a európskych záležitostí
Miroslav Lajčák

s hlbokým a úprimným počudovaním sme vzali na vedomie správu že Vy ako predseda Rady vlády pre pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť ste v jej mene vyslovil hlboké znepokojenie nad organizovaním Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu (http://jozeftiso.sk/memorial). Do dnešného dňa sme boli presvedčení, že Vám ako absolventovi Moskovského štátneho inštitútu medzinárodných vzťahov, podobne ako i Vašim predchodcom E. Kukanovi, J. Kubišovi, či vlastníkom finančnej skupiny PENTA nemohla uniknúť vedomosť o existencii zákona Národnej rady Slovenskej republiky z 27. marca 1996 o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému a že si teda plne uvedomujete proti čomu stála a komu vadila existencia samostatného slovenského štátu nielen v minulom storočí. Napriek tomu, že niektorí členovia Rady vlády majú aj univerzitné vzdelanie pravdepodobne len ideologické klapky im bránia stále pochopiť, že slovenský štát bol vojnovým štátom iba do tej miery akou boli vojnovými štátmi Spojené štáty americké či napr. akýkoľvek iný zo 63 štátov sveta.

Vážený pán minister,
Vy ako profesionálny kariérnik si predsa musíte byť vedomý, že reprezentujete slovenský štát a tak ako už nikto Vás neoznačuje za mäsiara z Balkánu a to aj napriek tomu, že ste boli diktátorským predstaviteľom dodnes existujúceho reálneho vojnového protektorátu zriadeného Európskou úniou, tak ani dnešný slovenský štát nie je označovaný za vojnový aj keď jeho armáda vykonáva činnosť na území cudzích štátov, brániac tam taktiež nevolených silou dosadených predstaviteľov.

Vážený pán minister,
považujeme za hlboko neetické, ale i neprijateľné ak tých, o ktorých nemorálnosti a protiprávnej činnosti hovoria právoplatné zákony slovenského štátu označujete za akési obete slovenského štátu.

Vážený pán minister,
na druhej strane sa plne stotožňujeme s konštatovaním, že úcta k obetiam druhej svetovej vojny patrí medzi nespochybniteľné hodnoty historickej pamäte slovenskej spoločnosti a že práve Vaše vyjadrenia zobudia slovenskú pospolitosť a že prispejú plnou mierou k vytvoreniu úspešnej tradície Memoriálu mučeníka Jozefa Tisu.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-130417