Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Povedzte štátu čo má spraviť z 1-3% Vami zaplatených daní

761

V rámci súboja systému so Slovenskou ľudovou stranou Andreja Hlinku nám štát aktívne bráni v činnosti a využíva k tomu politickú kombináciu platných zákonov, správnych rozhodnutí a výrokov tzv. nezávislých auditorov.

Ľudovci napriek tomu aktívne spolupracujú na rôznych občianskych aktivitách prostredníctvom projektov občianskeho združenia Ľudová platforma.

Nariaďte štátu aby 1-3% z daní, ktoré ste mu odovzdali poslal na činnosť občianskeho združenia

Ľudová platforma
Kutuzovova 4, 831 03 Bratislava
IČO: 423 52 452
E-pošta:info@ludovaplatforma.sk

Viď bližšie napr. tu