Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvanému návrhu zákona o zásluhách Andreja Hlinku.

510

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci takzvaných návrhov zákonov o zásluhách jej prvého predsedu Andreja Hlinku oznamuje:

Slovenská ľudová strana rázne odmieta politický zápas medzi ľudovo-demokratickými zoskupeniami v NR SR, ktoré s dielom a odkazom jej prvého predsedu Andreja Hlinku pre slovenský národ, nemajú nič spoločné.

Snem Slovenskej republiky zákonom č.83/1939 Zb. z 25. 4. 1939 vydal zákon hovoriaci o zásluhách Andreja Hlinku. Pokiaľ sa dnes predkladá nový zákon o zásluhách Andreja Hlinku popiera sa tým jeho dielo z 6. X. 1938 – 9. V. 1945, ktorým je autonómia Slovenska a Slovenská republika a je prejavom vrcholnej arogancie predkladateľov takéhoto zákona.

Vážení priatelia,

najprv treba o veciach vedieť – poznať ich, potom im treba porozumieť a až potom sa o nich má rozprávať. A aj to treba vedieť. Budeme sa za Vás modliť, aby ste dostali milosť poznania.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-0708302