Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany č. 5 zo dňa 19. decembra 2008 (voľby prezidenta).

516

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 19. decembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08121905:

Preposlať podpisové hárky k petícii zo dňa 25. XI. 2008 na podporu kandidatúry rím. kat. hodnostára za prezidenta Slovenskej republiky.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-08121905