Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Uznesenie Predsedníctva Slovenskej ľudovej strany k prezidentskému kandidátovi.

600

Predsedníctvo Slovenskej ľudovej strany na svojom zasadnutí 25. septembra 2008 prijalo toto Uznesenie PSĽS č. 08092501:

Predsedníctvo na svojom riadnom zasadnutí dňa 25. IX. 2008 prijalo nomináciu vysokého rímsko katolíckeho duchovného na post prezidenta Slovenskej republiky v nadchádzajúcich prezidentských voľbách. Súčasťou vzájomnej dohody o kandidatúre je momentálne nezverejnenie mena uvedenej osobnosti.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-08092501