Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Vyhlásenie Slovenskej ľudovej strany k líbyjskému ľudu.

654

Vaša excelencia
Khalifa Ahmed
Ľudový úrad
Veľká socialistická ľudová líbyjská arabská džamahírija
Révova 45
811 02 Bratislava

Slovenská ľudová strana odsudzuje akýkoľvek zásah, kohokoľvek, do vnútorných záležitostí suverénneho líbyjského národa a štátu.

Slovenská ľudová strana podporuje líbyjský ľud, ktorý so svojimi predstaviteľmi na čele obraňujú občianske princípy líbyjského národa a štátu.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-110411