Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

1968-2018

Neľudský systém s úsmevom

890

Pietna spomienka na obete spojené so vstupom spojeneckých vojsk 21. augusta 1968

Pri príležitosti 50. výročia vstupu spojeneckých vojsk na územie Československa 21. augusta 1968 sa pri Pamätníku obetiam okupácie v Poprade uskutočnila spomienková akcia. Obete (pri pamätníku popradskej obete) si položením vencov a kytíc uctili Čestná stráž prezidenta Slovenskej republiky, Mgr. Ján Endrödi (Ústav pamäti národa), Ing. Angela Františková (Poprad -prednostka), zástupkyňa starostu obce Hôrka, František Bednár (Svetové združenie bývalých politických väzňov), poslanci mestského zastupiteľstva v Poprade Anna Schlosserová, PaedDr. Anna Ondrušeková, Ing. Milan Baran a Mgr. Igor Wzoš, zástupcovia organizácii politických väzňov Zväzu protikomunistického odboja a Konfederácie politických väzňov Slovenska, občiansky – aktivista signatár Charty 77, bývalý redaktor necenzurovaných novín a účastník sviečkovej demonštrácie Vladimír Pavlík z Považskej Bystrice v doprovode kandidáta na poslanca MsZ v Považskej Bystrici Jozefa Jaceka, predseda Slovenskej rady Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku RNDr. Andrej Trnovec, za miestnu organizáciu Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku Anna Jablonovská a za miestnu organizáciu KDH-Kežmarok Ing. Lukáš Hotary. V príhovoroch vystúpili, Mgr. Ján Endrödi (ÚPN), František Bednár (SZBPV), RNDr. Andrej Trnovec (Slovenská ľudová strana Andeja Hlinku), Ing. Lukáš Hotary (KDH Kežmarok) a občiansky aktivista Vladimír Pavlík. Pietna spomienka bola ukončená hymnami Slovenskej a Českej republiky.

V úvodnom koncerte vystúpil a piesne Karla Kryla hral a spieval gitarista Ján Oravec. Hudobný doprovod pietnej akcie pripravilo mesto Poprad.