Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Denník Pravda sa pýta.

305

(odpoveď do 800 znakov)

1. Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v kraji/meste chceli zmeniť?
Hodnotenie uplynulého obdobia ponechám na posúdenie obyvateľov. Mojou úlohou vo funkcii nového župana/primátora totižto je pracovať v prospech každého z nich bez ohľadu na to, či súčasný stav obdivujú, alebo kritizujú.
Chcem zmeniť komunikáciu župy/mesta a jej/jeho poslaneckého zboru s obyvateľstvom tak, aby každý obyvateľ župy/mesta vedel, ktorý konkrétny poslanec zastupuje, resp. nezastupuje jeho záujmy.

2. Čo by ste spravili ako prvé po nástupe do funkcie?
Ako prvé audit ľudského potenciálu a taktiež i hodnotový v porovnaní s majetkovým, spojený s pohovormi s každým poslancom osobitne ako i s poslaneckými klubmi priamo vo volebných obvodoch, za ktoré boli zvolení, identifikujúc, ktoré a koho záujmy považujú za dôležité. Iba vychádzajúc z uvedeného môžem zodpovedne reprezentovať záujmy všetkých obyvateľov, nielen záujmy nejakého poslaneckého klubu/poslancov.