Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Iné

Sem dáme otvorené listy, otvorené žiadosti a iné dokumenty pre verejnosť

Zjavenie Pána

Nech získate schopnosť rozpoznať znaky doby, nech získate odvahu tieto zvestovať a nech získate možnosti aj v súlade s nimi konať. Toto Vám vyprosujeme.

Vláda národného porozumenia

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., si Vás dovoľuje stručne oboznámiť s udalosťami, predchádzajúcimi vytvoreniu Vlády národného porozumenia. Pozvánka na

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky verejné spoločenské podujatia

Spomíname

Mons. Štefan SečkaCrux Christi perficiat nos Bratom a sestrám Mnoho vážení smútiaci bratia a sestry.Sú správy, ktoré nás zaskočia a zarmútia. Patrí medzi ne aj smutná informácia o odchode všetkým blízkeho. Pokiaľ nebesá

Oznam k 14. marcu

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., oznamuje: V súvislosti s aktuálnou epidemiologickou situáciou Hlinkovci, ľudovci rušia všetky spoločenské podujatia spájané s

Ďakujeme

Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., ďakuje svojim voličom. Hlinkovci, ľudovci ďakujú svojim voličom, pretože je ťažké dôverovať a pevne zotrvávať vo viere v jame

KohoVolit sa pýta

a Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku, založená Andrejom Hlinkom 5. marca 1894 na výzvu pápeža Leva XIII., odpovedá. Združenie KohoVolit oslovilo kandidujúce strany s dotazníkom (možnosť odpovedí áno/nie/neviem s komentárom) pre