Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Spomíname

0 633
Mons. Štefan Sečka
Crux Christi perficiat nos

Bratom a sestrám


Mnoho vážení smútiaci bratia a sestry.
Sú správy, ktoré nás zaskočia a zarmútia.


Patrí medzi ne aj smutná informácia o odchode všetkým blízkeho.


Pokiaľ nebesá existovať budú, nech je velebené meno
otec biskup Mons. ThDr. Štefan Sečka PhD.
a
jeho dielo v Slovenskom národe nech pretrvá na veky, rovnako, ako nebesá!


S úctou

Za Boha život! Za národ slobodu!