Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Okrskári

910

Úlohou okrskárov v okrskových volebných komisiách je dohliadať nad demokratickým priebehom volieb do Európskeho parlamentu v sobotu 25. mája 2019 od 7. do 22. hodiny (za odmenu vo výške približne 50,31 €).
Všetky inštrukcie k výkonu dostanú okrskári priamo na mieste od zástupcu
samosprávy.

Členom volebnej komisie (v našom prípade okrskárom) môže byť ten, kto
dovŕšil 18 rokov veku a je spôsobilý na právne úkony a má trvalý pobyt
na území Slovenskej republiky. Okrskár nemusí mať trvalý pobyt v obci, v
ktorej vykoná funkciu člena okrskovej volebnej komisie, ale v tom
prípade mu odporúčame požiadať o vydanie hlasovacieho preukazu.

V prípade záujmu Vás prosíme o vyplnenie nasledovného dokumentu:

https://www.dropbox.com/s/5r52005e3n6mc76/Deleg%C3%A1tka-volebn%C3%A9%20okrsky-2019.doc?dl=0

V pondelok 1. apríla je posledná možnosť na delegovanie okrskárov.