Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Oživotvorenie Matice slovenskej

854
Zástupcovia Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku sa zúčastnili, 4. augusta 2019, na oslavách oživotvorenia Matice slovenskej v Martine.

Slávnosti oživotvorenia Matice slovenskej začali rímskokatolíckou sv. omšou, gréckokatolíckou sv. liturgiou a evanjelickými slávnostnou službou Božou. Pokračovali odhalením busty Jána Vanoviča spojené s dramatickou scénkou a pokračovalo slávnostným sprievodom na Národný cintorín.

Odhalenie busty Jána Vanoviča
Uctenie si pamiatky Štefana Moysesa (J. Sásik, M. Kňažko)