Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

TASR – primátor – Bratislava

229

(anketa kandidátov na primátora Bratislavy 500-1.000 slov)

1. Prečo ste sa rozhodli kandidovať na primátora Bratislavy? Budete kandidovať ako nezávislý kandidát alebo s podporou politických strán?
Rozhodnutie kandidovať sa rodilo postupne a zároveň aj s vedomím, že voliť chodia najmä tí, ktorí politikov aj tak chápu ako ľudí pracujúcich len pre vlastný prospech.
A postupne aj preto, že doteraz stále o výsledku volieb nerozhodovala kvalita človeka, ale akási odbornosť a z nej odvodzovaná kompetentnosť, či dokonca iba finančne dostatočne náročná volebná kampaň.
Voličom je stále nanucované ako kritérium voliteľnosti práve odbornosť a kompetentnosť a to aj napriek tomu, že sa voliči nerozhodujú o tom, ktorého inštalatéra si zavolajú, či od ktorého finančného makléra si dajú poradiť.
V politike, a to nielen komunálnej ide hlavne o svedomie, úprimnosť, priamosť, svedomitosť v povinnostiach, inými slovami o čistotu ľudskej osobnosti a charakteru.
Z uvedeného ale akosi samozrejme vyplýva aj môj motív, ktorým je presvedčenie, že i Bratislava stále potrebuje alternatívu. Jedinú správnu.
Ľuďom by totižto mali byť ponúkaní aj takí kandidáti, ktorí nereprezentujú majetkové záujmy korporácií ani politické dohody nekompatibilných politických strán, kandidáti ktorí nezastupujú zahraničné záujmy, ktorí neskrývajú pomýlené ideologické konštrukty za svoju fiktívnu nezávislosť, ba i takí ktorí politicky nekryjú šedú ekonomiku.

Som kandidátom Slovenskej ľudovej strany Andreja Hlinku.

Moja kandidatúra je taktiež odrazom všeobecne pozitívneho vzťahu k ľuďom, hoci absolútne diametrálne odlišnom od plutokraticko technokratickej filantropie, ktorá sa kedysi prezentovala floskulou „svetlého zajtrajška“ a dnes floskulou „nebudete nič vlastniť a budete šťastní“.
Je taktiež pokusom o zmiernenie negatívneho dopadu globálnej devastácie hodnôt a zároveň pokusom o ich uchovanie.
Som presvedčený, že primátor musí reprezentovať ducha sídliaceho v tele organizmu mesta.
Mojim motívom je byť takýmto primátorom, ktorého rozhodovanie je transparentné, svedomité, čestné, vždy obhajujúce pravdu a spravodlivosť, rešpektujúce integritu a prosperitu obyvateľov pred prospechom cudzích záujmových a finančných skupín.

Mojim motívom je byť tým, kto ochraňuje verejný záujem.

2. V akom stave sa podľa Vás nachádza Bratislava? Aké najväčšie pozitíva a negatíva v nej aktuálne vnímate?
Hodnotenie uplynulého obdobia ponechám na posúdenie obyvateľov. Mojou úlohou vo funkcii nového primátora totižto je pracovať v prospech každého z nich bez ohľadu na to, či súčasný stav obdivujú, alebo kritizujú. Chcem zmeniť komunikáciu magistrátu a jej poslaneckého zboru s obyvateľstvom tak, aby každý obyvateľ Bratislavy vedel, ktorý konkrétny poslanec zastupuje, resp. nezastupuje jeho záujmy. Mojou úlohou je viesť a koordinovať prácu poslaneckého zboru, tak aby spolupracovali, v prospech obyvateľov, i také poslanecké kluby, z ktorých jeden bude vinný za všetko negatívne a bude mu kladená vina za súčasný marazmus a druhý, ktorý bude tvrdiť, že nemohol, ale chcel dosiahnuť ešte lepší pozitívny stav.

3. Akým problémom Bratislava čelí? Aké výzvy ju čakajú a ako na ne chcete reflektovať?
Samospráva čelí neschopnosti samosprávneho parlamentu akceptovať odborné riešenia, ak nevyhovujú egoistickým záujmom, ktoré reprezentujú jednotlivé poslanecké kluby. Odborné riešenia všetkých problémov sú jasné, chýba však zhoda na ich riešení, spočívajúca v neschopnosti primátora zosúlaďovať rôzne egoistické záujmy.
Pre primátora, je najdôležitejšie zosúladenie činnosti platených zamestnancov Magistrátu i firiem, spoločností a organizácií samosprávou zriadených a volených zástupcov ľudu tak, aby eliminoval presadzovanie záujmov nátlakových skupín na úkor obyvateľov, prinajhoršom musí zosúladiť egoistické záujmy so záujmami občanov.
Samosprávu čaká povinnosť postarať sa o svojich obyvateľov v čase núdze. Aj pre samosprávu bude najdôležitejšie dosiahnutie potravinovej sebestačnosti a to aj napriek tomu, že niekto by mohol podotknúť, že napr. nevyhovujúci stav ciest je problémom, pretože neumožnia rýchlejší presun nepriateľských vojsk.

4. Aké sú priority Vášho programu, akým oblastiam sa chcete prioritne štyri roky venovať? Čo chcete v Bratislave zmeniť, prípadne na čo chcete nadviazať?
Prioritou môjho volebného programu je ochrana verejného záujmu, pretože všetky problémy, ktoré samospráva rieši sú iba technického charakteru a úspešné, úsporné, efektívne, efektné i rýchle riešenie týchto problémov je možné len ak je ochraňovaný verejný záujem. V opačnom prípade ide iba o presun financií na súkromné konto cez predražené, zdĺhavé, aj keď transparentné, práce a služby.
Chcem zmeniť komunikáciu magistrátu a jeho poslaneckého zboru s obyvateľstvom tak, aby každý obyvateľ Bratislavy vedel, ktorý konkrétny poslanec zastupuje, resp. nezastupuje jeho záujmy. Po mojom nástupe do funkcie sa uskutoční ako prvý krok audit ľudského potenciálu a taktiež i hodnotový v porovnaní s majetkovým, spojený s pohovormi s každým poslancom osobitne ako i s poslaneckými klubmi priamo vo volebných obvodoch, za ktoré boli zvolení, identifikujúc, ktoré a koho záujmy považujú za dôležité. Totižto iba vychádzajúc z uvedeného môžem zodpovedne reprezentovať záujmy všetkých obyvateľov, nielen záujmy nejakého poslaneckého klubu/poslancov.

Odborníkov v samospráve chcem dobre zaplatiť a aktivistom, ale i odborníkom, dať víziu uplatnenia ich nadšenia.

5. Kandidujete ako jednotlivec alebo máte okolo seba tím spolupracovníkov? Prečo takto postupujete?
Neťahám so sebou žiaden tím. Mojim tímom sú odborní zamestnanci magistrátu a organizácii samosprávou zriadených, ktorí pracujú v prospech občanov.
Totižto k už spomenutým trom pomýleným kritériám zvoliteľnosti pre samosprávnu demokraciu, k odbornosti, kompetentnosti a dobrej kampani priraďujem i tzv. tímový vstup do samosprávneho parlamentu, inými slovami stádovitosť, ktorá môže oligarchom -pastierom stáda- poskytovať najlepšiu možnosť ovplyvňovať rozhodovanie o tom kto bude realizátorom dobrých riešení problémov samosprávy.
Väčšinou totižto voliči neberú do úvahy skutočnosť, že pri hlasovaniach sa už nerozhoduje o spôsobe riešenia problému, pretože spôsoby by mali byť jasné každému, ale o tom ktorý pastier, ktorého stáda, bude tieto riešenia materiálne, technicky realizovať, alebo inými slovami profitovať z našich daní.
Kandidáti Vás presviedčajú, že sa im bude dobre vládnuť, ak zvolíte ten ich správny tím. Že nahradia boj spoluprácou vo vlastnom tíme. Spoluprácou vo vlastnom tíme… Je potrebné niečo dodať?

Ja nezastupujem záujmy žiadneho tímu/poslaneckého klubu, ale ochraňujem záujmy a napĺňam potreby všetkých občanov.

TASR po redakčnom upravení a učesaní.