Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k politickým nomináciám na verejné funkcie.

1 182

Longum iter est per praecepta, breve et efficax per exempla

Slovenská ľudová strana považuje za potrebné reštaurovanie politickej kultúry, ktorá si váži a ctí stavovský princíp, ktorého obnovené rešpektovanie môže odstrániť nevyhnutnú potrebu výmeny väčšiny verejných funkcionárov, volených vždy voliteľmi po každých voľbách (parlamentných, komunálnych, či samosprávnych) a ktorých základnou a v mnohých prípadoch jedinou svetlou stránkou je politická závislosť, či sympatie k väčšine voliteľov (zástupcov v parlamente národnom, samosprávnom, či obecnom).

Vzhľadom na dlhodobo predstieranú a neúspešnú snahu poslancov zákonodárneho zboru o prijatie zákonnej úpravy znemožňujúcej politické nominácie na odborné pozície verejných funkcionárov prichádzame s iniciatívou a výzvou o takúto voľbu pri voľbe predsedu Najvyššieho kontrolného úradu Slovenskej republiky.

Vyzývame opozičné politické strany aby akceptovali výzvu vládnej strany a neprekárali sa ktorá z nich má lepšie im zaviazaného politického nominanta, prípadne akého iného politického nominanta zvolenie budú požadovať za zvolenie ich politického nominanta.

Aktuálne im predkladáme, v súlade so stavovským princípom, kontrolóra na funkciu kontrolóra a vyzývame ich aby túto kandidatúru buď podporili, alebo prinajlepšom ponúkli k voľbe ďalšieho odborníka.

 

S pozdravom

 

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-150506