Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko k vojenským akciám proti EÚ.

1 355

Est modus in rebus, sunt certi denique fines (Na všetko jestvuje spôsob, ale všetko má svoje hranice)

Slovenská ľudová strana opäť pripomína svoj jednoznačný postoj k Európskej únii, ktorý prejavila naposledy vo voľbách do EP – „Nie Bruselu, áno Európe“. Nie teroru bruselského judaizmu, áno spolupráci európskych národov.
V súčasnosti sú vojenské akcie proti EÚ mediálne prezentované ako imigračná vlna a problémy spájané s deštrukciou kultúrnych základov európskych národných štátov sú prezentované ako xenofóbia, rasizmus či ľavicový extrémizmus, pričom Brusel, reprezentujúci judaizmus najhrubšieho zrna, v súčasnosti presadzuje, okrem iného, kvóty umiestňovania tzv. utečencov.
Slovenská ľudová strana si dovoľuje pripomenúť nielen kresťanským organizáciám, ktoré podľahli judaistickej indoktrinácii, Akciu B, počas ktorej judaisti gottwaldovsko-benešovského razenia presídľovali tzv. protištátne živly.
Postoj Slovenskej ľudovej strany k tomuto porušovaniu ľudských práv z 50-tych rokov minulého storočia je nemenný a identický k súčasným pokusom presídľovania tzv. utečencov.

Pri príležitosti nedávneho pamätného dňa obetí holokaustu a rasového násilia, ako spomienky na tých, ktorí boli ponížení a okradnutí o dôstojnosť a existenciu, pripomíname slová izraelského premiéra Netanjahua, zo 7. septembra 2015, ktoré povedal pri príležitosti stavby nového bezpečnostného plota: „Vidíme čo sa deje v krajinách, ktoré strácajú kontrolu nad svojimi hranicami“.

Nadväzujúc na slová izraelského premiéra pripomíname, že každý organizmus či živý bo spoločenský má svoje hranice. Ešte aj tá povestná ropucha na prameni má slizkú kožu. Neexistuje nič čo by nemalo hranice. Existuje ešte EÚ ak nemá hranice? Alebo je to už len povestná zdochýnajúca skoro mrcina, zúrivo kopajúca všetkých, ktorí sa ju ešte snažia zachrániť?
Komu vyhovuje, že tento ľúbivý projekt spoločnej budúcnosti európskych národov je za živa sťahovaný z kože – zbavovaný hraníc? Kto obviňuje tých, ktorí sa snažia zachrániť túto skoro mrcinu z extrémizmu a prečo? Má Brusel záujem na životaschopnosti katolíckeho projektu spolupráce európskych národov, alebo je úlohou bruselskej administratívy rozvrat EÚ?
Ak si úprimne odpovieme všetci a nájdeme tak vinníka možno EÚ zachránime.

Slovenská ľudová strana vyzýva orgány slovenského štátu a EÚ aby pomohli Izraelu pri integrácii a pomoci utečencom zo Sýrie. Umiestnenie migrantov zo Sýrie priamo v susednom štáte – v Izraeli ako jedinej skutočnej demokracii na blízkom Východe môže veľmi efektne i efektívne vyriešiť problémy utečencov ohrozovaných vojenským konfliktom a zároveň pomôže v súlade s ochranou všeobecných ľudských práv osídliť Izraelom okupované sýrske Golanské výšiny. Veríme, že sa aj medzi Židmi nájdu osobnosti, ktoré bude možné veľkodušne oceniť titulom Spravodliví medzi Židmi, obdobne ako Židia veľkodušne udeľujú vyznamenanie ľuďom, ktorí zachránili aspoň jedného Žida. Brusel by mal ochraňovať neľudské obete súčasnej vojny v Sýrii, prostredníctvom pomoci Izraelu, a nie režimom, v ktorých ešte neprebehli tzv. demokratické revolúcie, pokiaľ priamo Židia môžu zachraňovať obete vojny a Brusel, v rámci asociačnej dohody, môže Izraelu poskytnúť zodpovedajúce odplaty.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-150921