Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k európskej integrácii.

730

Pretože všetci .. sú jedno telo, dobro jedného sa odovzdáva druhému …

Od chvíle, v ktorej politická moc prestala zdôvodňovať občanom slovenského štátu prečo je potrebné aby znášali náklady, ktoré nie sú ochotní znášať iní, keď jedinou hybnou silou a zdôvodnením utrpenia bolo priblíženie sa k prezentovanej materiálnej a duchovnej slobode príslušníkov európskeho úniového spoločenstva, sa stráca zmysel takzvaného spoločenstva pokiaľ jeho jedinou zásadou je nerovnosť členstva.

Aj keď európska civilizácia počas stáročí bola svedkom mnohých útokov, ktoré sa pokúšali odstrániť kresťanské princípy z jej života iba prežívaný dnešok s jeho výnimočnosťou bezbrehej arogancie liberalizovanej verejnej moci uplatňujúcej mafiánske praktiky nám poskytuje možnosť uvedomenia si prebiehajúceho zápasu.

Slovenská ľudová strana požaduje od slovenskej vlády pripojenie sa k požiadavkám britskej vlády  na prerokovanie podmienok nielen rovnoprávneho ale i svojprávneho členstva.

Slovenská ľudová strana požaduje od Národnej rady Slovenskej republiky aby zaviazala zástupcov slovenského štátu na pripojenie sa k úsiliu o rekonštrukciu európskeho spoločenstva a zabezpečila tak v najvyššej možnej miere prítomnosť prirodzených princípov vlastných slovenskému národu v budúcom lepšom spoločenstve suverénnych európskych národov.

 

S pozdravom

 

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-130123