Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k medializovaným výrokom o účasti ľudovcov vo voľbách.

727

Accepto damno ianuam claudo

Od okamihu, v ktorom sa oslavy terorizmu stali štátnym sviatkom slovenského štátu,  nie je možné sa čudovať zneužívaniu verejnej moci, pretože štátna moc nemá žiaden koncept existencie vlastného národného štátu.

V politickej štruktúre štátu sa objavujú neustále pokusy, aj verejnej moci, založené na zneužívaní pozitívneho chápania slovenských národných dejín ešte stále značnou časťou populácie, vychovanej v kresťanskej tradícii.

Odrazom uvedeného v mediálnej oblasti sa stalo nenápadným spôsobom podsúvané do podvedomia, že ľudovci bojujúci proti korupcii, zneužívaniu verejnej moci, nenásytnosti finančných skupín, za sociálne istoty a spravodlivosť, za tradičné hodnoty a uplatňovanie prirodzeného zákona v každej sfére spoločnosti sú členmi parlamentných politických strán.

Slovenská ľudová strana si žiadnym spôsobom nevyhradzuje právo ako jediná bojovať za uplatňovanie prirodzeného zákona a noriem vo všetkých sférach slovenskej spoločnosti. Naopak víta každú pomoc v danom boji.

Slovenská ľudová strana, ale už nemôže ponechať bez odozvy pokusy o zneužívanie dobrého mena ľudovcov v slovenskej spoločnosti inými politickými stranami bez vysvetlenia úmyslu a politickej dohody s ľudovcami.

Slovenská ľudová strana potvrdzuje, že v nadchádzajúcich voľbách do orgánov samosprávnych krajov kandidujú ľudovci, v každom samosprávnom kraji, iba na samostatnej kandidátnej listine Slovenskej ľudovej strany.

Slovenská ľudová strana potvrdzuje, že je riadnym členom Ľudovej platformy a táto podporuje kandidátov Slovenskej ľudovej strany vo voľbách do orgánov samosprávnych krajov.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-131023