Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k návrhu zákona o zásluhách A. Dubčeka.

490

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v NR SR, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci návrhu zákona o zásluhách Alexandra Dubčeka vyjadruje toto stanovisko:

Alexander Dubček sa žiadnym svojim činom a ani len myšlienkou nezaslúžil o demokraciu, slobodu slovenského národa a o ľudské práva.

Alexander Dubček sa zaslúžil do tej miery o demokraciu akou sa na jej budovaní podieľal tzv. obuškový zákon, ktorý umožňoval silou rozháňať nepohodlné protesty a strieľať do protestujúcich.

Alexander Dubček sa do tej miery zaslúžil o slobodu slovenského národa akou sa na nej podieľali moskovské protokoly, ktoré potvrdzovali a legalizovali okupáciu Slovenska.

Alexander Dubček sa do tej miery zaslúžil o ľudské práva v akej sa podieľal na násilnej kolektivizácii Poník a okolitých dedín pod hrozbou sily, hladu a straty slobody a života.

Alexander Dubček ako jeden z najvyšších predstaviteľov nemorálneho a protiprávneho komunistického systému umožnil pod zámienkou kontrarevolúcie okupáciu Slovenska. Toto je jeho jedinou nehynúcou zásluhou. O ostatných hovoria zákony č. 480/1991 Zb. o dobe neslobody a zákon č. 125/1996 Z. z. o nemorálnosti a protiprávnosti komunistického systému.

Vážení priatelia,

najprv treba o veciach vedieť – poznať ich, potom im treba porozumieť a až potom sa o nich má rozprávať. A aj to treba vedieť. Budeme sa za Vás modliť, aby ste dostali milosť poznania.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-0809102