Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k propagácii bezdetnosti.

570

Národ, ktorý propaguje svoj zánik je sprostučký.

Od chvíle, v ktorej politická moc začala od občanov slovenského štátu požadovať zrovnoprávnenie zločincov s ich obeťami, sa úplne vytratil rozdiel medzi jednotlivými judeokresťanskými liberálno demokratickými skupinami predstierajúcimi svoju činnosť v súlade s preambulou Ústavy Slovenskej republiky.

Neustála propagácia asociálnych psychopatických hrdinov konajúcich akési samými sebou definované dobro sa prelína s oficiálnou propagáciou rovnoprávneho postavenia občanov usilujúcich sa zabezpečiť akési svoje vlastné sebou definované právo na propagáciu zániku civilizácie.

Jedinou zásluhou kresťanských demokracií, aj na Slovensku, je ich propagácia protikatolíckych myšlienok odetých do hávu voľnomyšlienkárstva s palcátom slobody. Táto politika do dnešných dní uštedrila Cirkvi údery akých sa jej nedostalo ani v 50-tych rokoch minulého storočia. Súčasní janičiari totižto už nebojujú proti Cirkvi, ale hrdo bojujú za jej, nimi definované, záujmy.

Je potrebné aby si slovenská spoločnosť uvedomila čo je slušné a čo neslušné. A ak je niečo neslušné, že má právo to odmietnuť a že nemôže existovať nič a nikto kto by jej mohol povedať opak.

V tejto súvislosti je potrebné aby si slovenská spoločnosť uvedomila aj tú skutočnosť, že existuje iba rodina zabezpečujúca existenciu národa a nič iné jeho existenciu zabezpečiť nemôže.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-120525