Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k sčítaniu obyvateľov, domov a bytov.

473

Sčítavanie prebieha v súlade so zákonom o sčítaní, ktorý je účinný od roku 2008. Obyvateľ je povinný poskytnúť údaje úplne, správne, pravdivo a včas, pričom sčítavanie nie je anonymné, čo je ale taktiež v súlade so zákonom o sčítaní.
Číselný identifikátor obyvateľa vytvorilo Ministerstvo vnútra v súlade so zákonom o sčítaní, pričom získané údaje sa môžu v súlade so zákonom poskytovať nielen na štatistické, ale aj na iné ako štatistické účely.

Ľudovec je povinný rešpektovať autority a zákony neprotirečiace prirodzeným zákonom.

Vzťah medzi povinnosťou obyvateľa poskytovať údaje pre účely sčítania a identifikátorom nie je v zákone žiadnym spôsobom upravený.
Pokiaľ Štatistický úrad požaduje upraviť sčítací formulár nalepením číselného identifikátora obyvateľa je to nad rámec zákona o sčítaní, ktorý jednoznačne definuje zisťované údaje, ktoré je obyvateľ povinný poskytnúť. Nikto, okrem obyvateľa vypĺňajúceho sčítací formulár, nie je bez povolenia obyvateľa oprávnený upravovať akýmkoľvek spôsobom sčítací formulár.

Odporúčame ľudovcom rešpektovať zákon a navyše do sčítacieho formulára aj nalepiť číselný identifikátor.
Číselný identifikátor si do sčítacieho formulára nalepte najskôr 30. mája a ak nepoznáte pôvodného vlastníka identifikátora aj po prípadnom overení, či nebol použitý na elektronické sčítanie.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-110523