Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k súčasnému stavu demokracie na Slovensku.

445

Slovenská ľudová strana založená Andrejom Hlinkom, ktorý ako prvý katolícky duchovný realizoval výzvu veľkého Leva XIII. je politickou stranou božského pôvodu, ktorej úlohou je viesť národ k budovaniu stavovského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe a v boji proti liberalizmu na jednej strane a proti novopohanským ideológiám na druhej strane. Novopohanské ideológie sú charakteristické pestovaním okultizmu, zbožšťovaním štátu či pestovaním kultu osobnosti a jednoznačne vedú k budovaniu korporatívneho pohanského štátu.
Je poľutovaniahodné, že stotožňovanie činnosti Slovenskej ľudovej strany v rokoch 1905 až 2008 spájajú niektorí občania na základe svojich pomýlených predstáv s niektorým synonymom novopohanského socialistického zriadenia a to či už s fašizmom, nacizmom, alebo komunizmom. Je to dôkaz buď ich metodologickej neznalosti, zlého úmyslu, alebo hlúposti.
Títo demagógovia, marxistickí a im podobní aktivisti by mali občanom vysvetliť, ktorý z uvedených princípov novopohanstva sa presadzoval v prvej Slovenskej republike, alebo nepresadzuje v dnešnej Slovenskej republike.
Slovenská ľudová strana má vo svojom registri mnoho martýrov, ktorých obeta nebola márna, tieto obety prináša aj v súčasnosti a bude prinášať potiaľ, pokiaľ novopohanské panstvo nezničí politickými parlamentnými prostriedkami.

Slovenská ľudová strana víta každého aktivistu, ktorý po jej boku úprimne a z presvedčenia bojuje proti nacizácii Slovenska.

 

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-0809101