Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

Stanovisko Slovenskej ľudovej strany k takzvaným Benešovým dekrétom.

489

Vzhľadom na prebiehajúcu diskusiu v Európe a jej odozvy na Slovensku, Slovenská ľudová strana ústami predsedu jej Slovenskej rady RNDr. Andreja Trnovca a výkonného predsedu Ing. Jozefa Sásika vo veci otvorenia dekrétov Dr. E. Beneša potvrdzuje týmto opäť svoje nemenné stanovisko:
Dekréty Dr. E. Beneša, ktorých spolutvorcami sú medzi inými aj Gottwald, Slánsky, Fierlinger, Šrobár, David, Laušman, Ďuriš, Široký, Pietor, Stránsky, Hasal, Ursíny, Hála, Svoboda, Ripka, Procházka, Nosek, Majer, Clementis, Nejedlý, Ferjenčík, Kopecký, Lichner, Šrámek, Šoltész sú zločinecké, retroaktívne, právne panormy, ktorými bol účelovo inštalovaný komunistický masový teror a politická perzekúcia v Slovenskej krajine.
Dekréty Dr. E. Beneša uvrhli Slovenskú krajinu do pazúrov novopohanstva a jeho právnej svojvôle. Následkom tzv. benešových dekrétov v praxi bolo orabovanie a poníženie značnej časti slovenského obyvateľstva a sčasti jeho likvidácia v sovietskych táboroch smrti. Zrušením tzv. benešových dekrétov so všetkými dôsledkami od okamihu vzniku sa demontuje na Slovensku komunizmus a tým sa otvorí cesta k slobodnému rozvoju duchovného, hospodárskeho a politického rozvoja v Slovenskej republike a položí sa navždy precedens, aby sa v budúcnosti už nič podobné na Slovensku nezopakovalo.
Toto je prvoradou úlohou Slovenska pri svojej obnove a pri historickej obnove spoločnej Európy.
Vážení priatelia, najprv treba o veciach vedieť – poznať ich, potom im treba porozumieť a až potom sa o nich má rozprávať. A aj to treba vedieť. Budeme sa za Vás modliť, aby ste dostali milosť poznania.

S pozdravom

Za Boha a národ!
Verní sebe, svorne napred!

TK SĽS-0708301