Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

VYHLÁSENIE

1 095

 

VYHLÁSENIE

PREDSTAVITEĽOV SLOVENSKEJ ĽUDOVEJ STRANY ANDREJA HLINKU 

Odmietame kontinuitu s politickým zriadením popierajúcim prirodzenú pravdu, tak ako odmietame všetky formy liberalizmu, rasizmu, xenofóbie, fašizmu, komunizmu a nacizmu, či už v konzervatívnych formách, alebo obrodených formách. Budúcnosť Slovenska vidíme v principiálnom presadzovaní Desatora v živote Slovenska.

VYZÝVAME

 občanov, aby sa otvorene  hlásili k budovaniu Slovenska na princípoch všeobecnej kresťanskej a ľudovej politiky !

Sme proti spochybňovaniu mravných základov spoločnosti, prezentované liberálnou relativizáciou  promiskuity, homosexuality, pedofílie a prostitúcie.

CIEĽOM SĽS ANDREJA HLINKU

je budovanie suverénneho slovenského štátu na kresťanskom, národnom a sociálnom princípe.