Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

BIELE SLOVENSKO

1 115

BIELE  SLOVENSKO

Často môžeme počuť výrok  „ biele Slovensko“, dobre vieme, že kto tento výrok s obľubou používa. Dobre vieme, že kto, vieme aj to, že ten niekto pri vyslovení tohto slovného spojenia uvádza aj toho, kto to vyslovil. Tiež vieme, že aké reakcie toto slovné spojenie vyvoláva. Vo väčšine prípadov sú to negatívne reakcie, smerované na toho, kto to vyslovuje. Lenže málokto si uvedomuje, že neúplné vyslovenie tohto slovného spojenia, ktoré je časťou výroku, jednej z najvýznamnejších osobností slovenského národa – Andreja Hlinku, vrhá na neho zlé svetlo. Pán, ktorý to rád vyslovuje, by si mal uvedomiť, že škodí Andrejovi Hlinkovi, škodí jeho odkazu, jeho zásluhám, všetkému čo vykonal pre slovenský národ. Špiní jeho česť a pamiatku.

Bolo by dobré si to objasniť a ujasniť a na začiatok toho, uvediem celý výrok a vysvetlím, čo tým Andrej Hlinka myslel, v akej súvislosti to vyslovil.

„ Budem pracovať vo dne v noci do tých čias, kým z červeného Slovenska nebude Slovensko biele, Slovensko slovenské a kresťanské.“

Andrej Hlinka týmto výrokom nemal vôbec na mysli bielu rasu, ale treba to chápať tak, že Slovensko chcel vyčistiť od boľševizmu (červené Slovensko) a tým urobiť Slovensko biele.

Nie je vôbec dobré používať neúplné výroky, používať ich v súvislostiach, ktoré nezodpovedajú významu výroku, ktoré potom následkom toho, špinia meno a česť autora výroku.

„ ZA BOHA ŽIVOT – ZA NÁROD SLOBODU „

Jeho ďalší výrok, heslo je tiež použité z polovice a stojí za zamyslenie, že či tí, čo ho používajú chápu vôbec zmysel a podstatu tohto hesla. Či by sa aj v reálnom svete držali, konali tak ako to heslo vraví – sú ochotní dať v boji za národ slobodu, svoju slobodu obetovať v prospech boja za dobro národa ? Ochotní dať aj život za svoju vieru, vieru v Boha, za božie zákony ? Ľudia čo toto heslo z polovice hlásajú, sú ho schopní aspoň z polovice dodržiavať ? Aj ich činy, skutky tomu nasvedčujú ?

Hlinku nám treba dávať za vzor mládeži, pedagógom, politikom a politológom, hlavne však poslancom, bez ohľadu na ich politickú príslušnosť. Ináč by sme vyzerali, keby aj naše duchovenstvo si bralo príklad od ich nebohého oltárneho brata Andreja Hlinku.

Pohrobkovia komunizmu, nech už nosia akékoľvek stranícke tričko, sa mŕtveho Hlinku boja viac než prezidenta Tisa. Od stádovitého myslenia odchovancov totalitného režimu nemožno čakať iné. Za danej situácie nemôže byť reč o ozdravovaní národa. Pronárodné idey Andreja Hlinku, ktorý celý život zasvätil práci na národa roli dedičnej nevoňajú ani kozmopolitom, ani internacionalistom, ale ani nebezpečným liberálom. Hlinkovo heslo Za Boha život – za národ slobodu musí prejsť do našej krvi. Musí v nás trvale rezonovať.

V dejinách slovenského národa si jedine Andrej Hlinka vyslúžil epiteton ornans OTEC NÁRODA. Majme úctu k Andrejovi Hlinkovi, dbajme o to, aby osoba, jeho činnosť a jeho pamiatka nebola pošpinená, urobil pre nás veľmi veľa, zaslúži si to.

ČESŤ JEHO PAMIATKE !