Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

POZNANIE HISTÓRIE JE ZÁKLAD PRE BUDOVANIE BUDÚCNOSTI

753

POZNANIE HISTÓRIE JE ZÁKLAD PRE BUDOVANIE BUDÚCNOSTI
Často čítam, počúvam názory ľudí, vlastne dá sa povedať kritiku, keď píšem o histórii, že kašlať na históriu, že treba riešiť prítomnosť. Ale ja nikdy nebudem súhlasiť s týmto názorom a stále budem hovoriť, že je potrebné poznať skutočnú históriu nášho národa, je to veľmi dôležité. Je veľmi dôležité hľadať pravdu o našej histórii, lebo táto nevedomosť, neznalosť rozdeľuje národ. Toto si uvedomujú všetci tí, ktorí chcú zotročiť národ slovenský.
KTO CHCE ZLOMIŤ NÁROD, SIAHA NA JEHO HISTÓRIU !
história je pamäťou národa, zdrojom hrdosti v časoch dobrých a zdrojom útechy v časoch zlých, národy bez minulosti sú národy bez budúcnosti – túto pravdu si uvedomuje každý tyran a aby zlomil vôľu národa žiť, v prvom rade siahne na jeho históriu keď mu ju nemôže zničiť, snaží sa ju prepísať, znetvoriť, zoškliviť hanobí ju i tých čo ju vytvárali !
V tejto súvislosti by som chcel uviesť jeden príklad, ktorý je celkom vhodný a dnes aj aktuálny v súvislosti so zakázanými symbolmi. Tu budeme mať jasnú ukážku, že ako to funguje a ako to ovplyvňuje verejnú mienku. Toto je jeden zo zakázaných symbolov prezentovaný, ako symbol Hlinkovej gardy. Ale aká je skutočná pravda tohto symbolu ? História a historici vravia a vysvetľujú túto symboliku inak. Jedná sa o univerzálny autonomistický symbol – vlajka boja za autonómiu Slovenska, zrodil sa až v poslednej fáze boja za slovenskú autonómiu a používal sa počas celej doby existencie Slovenského štátu a prvej Slovenskej republiky. Dnes je autonomistická vlajka v zmysle jej pôvodu, nesprávne označovaná aj ako vlajka Hlinkovej gardy. V rokoch 1939-1945 však nebola výsostným znakom tejto organizácie. Používala sa ako zástava hnutia i ako zástava strany HSĽS a všetky jej pričlenené a pridružené polovojenské, mládežnícke, stavovské a profesijné spolky a organizácie. Slovenská autonomistická vlajka sa prvýkrát objavila na verejnosti 5. júna 1938 počas osláv 20. výročia podpísania Pittsburskej dohody.
Toto je jedným z mnohých príkladov toho, ako sa zámerne mylne vysvetľuje naša história. Účelovo sa klame, zavádza, prekrúca naša skutočná história o našom prvom samostatnom štáte, o teroristickom puči komunistov, o Pánovi Prezidentovi Tisovi, o židoch atď. Preto je potrebné vzdelávať sa, hľadať pravdu o našej histórii, lebo presne táto zámerne sfalšovaná história a neznalosť tej skutočnej národ rozdeľuje.