Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!

SLOVENSKO a MEDZINÁRODNÉ SLOBODNÉ OBCHODOVANIE

921

SLOVENSKO

a

MEDZINÁRODNÉ SLOBODNÉ OBCHODOVANIE

Fico je pripravený položiť slovenskú suverenitu na európsky oltár výmenou za integráciu.

„ Nevidím iný životný priestor pre Slovensko, ako je Európska únia. A klame každý, kto tvrdí, že Slovensko by dokázalo prežiť ako nejaký neutrálny štát. A je veľmi nebezpečné, ak niekto hlava-nehlava útočí na európske inštitúcie. Ak ide o pozitívnu stratu suverenity, buďme ústretoví “

( Róbert Fico )

Toto sú slová, vyjadrenia premiéra SR, slovenského ústavného činiteľa. Čelný predstaviteľ našej republiky a jeho zmýšľanie a smerovanie ho charakterizujú a ukazujú na to kým vlastne je. Tieto jeho vyjadrenia jasne o ňom hovoria, že je neschopný viesť, budovať a rozvíjať náš štát, našu ekonomiku, bez toho, aby sa na niekoho nespoliehal, nepredával sa a nerobil zo Slovákov poslušných otrokov, sezónnych pracovníkov, lacnú pracovnú silu, sluhov a slúžky. V takejto podobe v akej je EÚ v súčasnosti, jednoznačne Slovensku neprospieva, stále sme len v otroctve, sme len chudobnými príbuznými a členstvo v EÚ nás systematicky a cielene oberá o všetko čo sa len dá. Oberá nás o samostatné rozhodovanie sa, oberá nás a obmedzuje, brzdí v rozvoji priemyslu a poľnohospodárstva.

Slovenskí ústavní činitelia, vláda, parlament dobrovoľne odovzdali slovenskú samostatnosť Bruselu, sprofanovali a zdehonestovali Ústavu SR ! Základný zákon štátu, tým, že slovenské zákony nechali ponížiť zákonmi EÚ, to je vlastizrada, zrada na národe !

Pre porovnanie pridávam vyjadrenia prvého, slovenského Pána Prezidenta Tisu :

„Čo bude slúžiť slovenskému národu a čo mu bude na osoh, to budeme podporovať. Čo by ho ohrozovalo, alebo by mu bolo na škodu, to budeme prenasledovať a deptať.“

+++++++++++++++

„ Nechceme byť a nebudeme otrokmi žiadnej ideológie, ktorá by nevyvierala z našej slovenskej tradície a ktorá by bola cudzia nášmu kresťanskému slovenskému charakteru. Našou jedinou ideológiou bude reálne chápaný záujem národa slovenského.“

V čase trvania nášho prvého Slovenského štátu, dokázali naši ústavní činitelia doviesť krajinu k nebývalému hospodárskemu rozvoju Slovenska, v zahraničí sa o tom hovorilo ako o hospodárskom zázraku. Vtedy Slováci dokázali svetu, že sú schopní mať svoj samostatný štát, že sú schopní si ho viesť a spravovať a to i napriek jedovatým, posmešným vyjadreniam a predpovediam, že Slováci nie sú žiadnym národom a nie sú schopní mať svoj štát a viesť si ho. Pod vedením Pána Prezidenta Tisu, dokázali Slováci mať svoju menu, ktorá bola v Európe najsilnejšou a málo štátov si dovolilo mať mince razené v striebre, tak ako sme to mali my ! V ťažkých vojnových časoch dokázali Slováci budovať priemysel, poľnohospodárstvo, elektrifikovať, stavať cesty, mosty, železnice, školy, nemocnice. Boli to ťažké časy, štát bol mladý, vypukla vojna, ale aj tak sa dalo a darilo Slovákom budovať štát, dať národu prácu, zvyšovať životnú úroveň, kultúru, vzdelanie, sociálne podmienky.

Poviete si, ale veď vtedy sa spolupracovalo s Nemeckom – nuž áno, spolupracovalo, ale v záujme národnej bezpečnosti to bola politická nutnosť ! V dnešnej dobe to politická nutnosť nie je, ale je to politická neschopnosť, zbabelosť, vlastizrada, túžba po moci a mamona.

Čo tu máme v dnešnej dobe ?  Zbabelé a neschopné vlády a zradných ústavných činiteľov, ktorí len tak, svojvoľne a bezdôvodne vedú a privádzajú Slovensko, slovenský národ do chudoby, otroctva, závislosti, do ekonomickej katastrofy do úpadku spoločnosti. Spoločnosť upadá na morálne dno, slabá národná hrdosť, teda takmer žiadna, žiadna úcta k predkom, k vlasti, slovenskému jazyku. Žiadna úcta k autoritám, rodičom, učiteľom, starším….Duševné malomocenstvo národa, ľahostajnosť, jasanie nad chorými, liberálnymi snahami v zavádzaní oplzlostí, zvráteností. Zlé a zvrátené myšlienky, ktoré na Slovensku šíria inonárodní agenti a inonárodné organizácie, za účelom rozvrátenia spoločnosti, jej ovplyvnenie, oblbnutie a následne jej celkové ovládnutie.

Toto všetko čo sa deje v našej spoločnosti je cielené, systematické a dávno naplánované, všetko zapadá do plánu sionistov – urobiť si zo Slovákov poslušné, nemysliace, práv a slobôd pozbavené jedince, ktoré budú robiť na ich kóšer potraviny a truhlice plné zlata, zmocniť sa a vlastniť slovenskú zem, zem našich predkov. Vlastniť našu pôdu, vodu, lesy, lúky a pastviny.  

Európa a medzinárodný slobodný obchod bez hraníc ?

Áno, znie to dobre, celkom bez prekážok obchodovať, bez colných obmedzení, cla a daní, ale vieme čo je vlastne dôvodom ? Vieme čo tým vlastne autor obchodovania bez hraníc myslel a chce dosiahnuť ? Jednoznačne ide o napomáhanie zvyšovaniu nezamestnanosti, o stratu našej konkurencieschopnosti a o vyčerpanie našich tradičných odvetví národného hospodárstva  a stratu našich trhov. Strata daní zo zahraničného obchodu. Ale toto nie je všetko, čo prináša toto slobodné medzinárodné obchodovanie, prináša aj

ŠPEKULÁCIE !

Už beztak naša otrasená ekonomika a takmer nijaké národné hospodárstvo je na pokraji bankrotu a keď sa k tomu ešte pridajú špekulácie neviditeľných rúk, ktoré dobre vieme, že komu patria, tak to je už naozaj konečná ! Tieto neviditeľné ruky patria vyznávačom Talmudu a Tóry, oni sú majstrami v špekuláciách, podvodoch a klamstvách, oni sú majiteľmi svetových bánk, oni vlastnia priemyselné monopoly a jedine im hrá do karát, do ich diabolského plánu :

 MEDZINÁRODNÉ SLOBODNÉ OBCHODOVANIE.

Čo prinieslo toto „ slobodné medzinárodné obchodovanie“ Slovensku ? Neprinieslo nič pozitívne, len systematické ničenie národného hospodárstva, závislosť, zadĺženosť a nezamestnanosť. A čo je šokujúce a čo je veľkým paradoxom, je to, že pod pojmom slobodné obchodovanie sa skrýva totálna strata slobody a veľká závislosť na iných štátoch.

Prefíkanosť, intrigy a špekulácie v spolupráci s lakomstvom a korupciou, zamotali tak politické, hospodárske, ekonomické a sociálne nitky, že rozmotať ich a odstrániť následky bude stáť nadľudské úsilie. Slováci budeme jednoznačne potrebovať svornosť, nezlomnosť, disciplínu a nebojácnosť, aby sme toto odstránili a začali spoločne budovať Slovensko.

NECH SI SLOVÁK ROBÍ NA SVOJOM,

 PO SVOJOM,

 PRE SEBA !

Bez zásahu cudzích, bez slobodného medzinárodného obchodovania, bez otvorených hospodárskych a politických hraníc !