Slovenská ľudová strana Andreja Hlinku
Za Boha život, za národ slobodu!
Browsing Category

Kandidáti

Sem dáme informácie o kandidátoch – dokumenty všetkého typu, zo všetkých typov volieb tiež.

Denník Pravda sa pýta.

(odpoveď do 800 znakov) 1. Ako hodnotíte uplynulé obdobie a čo by ste v kraji/meste chceli zmeniť?Hodnotenie uplynulého obdobia ponechám na posúdenie obyvateľov. Mojou úlohou vo funkcii nového župana/primátora totižto je pracovať v

Ing. Jozef Sásik – životopis

Ing. Jozef Sásik Narodil sa v marci 1958 v Banskej Bystrici v rodine úradníka. Základnú školu navštevoval v rodnom meste a po jej ukončení sa vyučil na Lesníckom odbornom učilišti (LOU) v Banskej Štiavnici v profesii lesiar a to v

Ing. Marian Kňažko – životopis

Ing. Marian Kňažko Narodil sa v Považskej Bystrici v máji 1964, kde v roku 1982 zmaturoval na SPŠS-strojníckej, odbor strojárska technológia.V rokoch 1982-83 pracoval ako robotník v Považských strojárňach, neskôr ako technológ

Naši kandidáti na županov 2022

Sme jedinou politickou stranou zjednocujúcou občanov bojujúcich za záujmy Slovenska.Sme jediní, ktorých politickým krédom, okrem iných, je: V podstatnom jednota, v nepodstatnom sloboda a vo všetkom láska. In necessariis unitas, in

Za jednotu kresťanov vo voľbách

Vaši kandidáti pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky, ktoré sa budú konať v sobotu 29. februára 2020: Ing. Jozef Sásik,predseda SĽS Andreja HlinkuRNDr. Andrej Trnovec, odborný pracovníkIng. Marián Kňažko, stredoškolský

Hlinkovci ďakujú.

Ľudovci ďakujú všetkým, ktorí vyjadrili hlasovaním vo voľbách záujem o veci verejné, ale srdečne úprimne ďakujú a Božie požehnanie posielajú najmä všetkým svojim voličom.